Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề).

Sáng ngày 20.5.2021, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang đã tổ chức họp chuyên đề (bằng hình thức trực tuyến) - Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự có đồng chí Lương Tiến Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Công Viên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Quang chủ trì Kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp
Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban dân huyện Bắc Quang đã thông qua tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang phê duyệt chủ trương đầu tưđối với các dự án khởi mới năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Quang. Tổng giá trị dự toán 157,548 triệu đồng; trong đó, kế hoạch vốn đã bố trí năm 2021 là 33,418 triệu đồng, vốn còn thiếu so với dự toán là 124,130 triệu đồng. Bao gồm: 07 dự án trường học, 07 dự án kênh mương, thủy lợi, 04 dự án giao thông, 03 dự án dân dụng 03, 01 dự án đô thị.
 
Trên cơ sở xem xét báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, phân tích toàn diện các vấn đề và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành các chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2021 trên địa bàn huyện. Với tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang  khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình đề ra.
 L.T.D