Hoàng Su Phì hoàn thành các công trình chào mừng bầu cử các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

Với 4 công trình huyện đăng ký với UBND tỉnh và 61 công trình các xã, thị trấn đăng ký với UBND huyện để lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến nay huyện Hoàng Su Phì đã hoàn thành các công trình được đưa vào sử dụng đúng theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.
Các đồng lãnh đạo Trung ương, tỉnh và huyện dự cắt băng khánh thành Công trình Trung tâm phát sóng Quốc gia MF Chiêu Lầu Thi xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì.
Các công trình huyện Hoàng Su Phì đăng ký với UBND tỉnh là mở mới nền đường từ trung tâm xã Túng Sán đi cổng trời thôn Hợp Nhất sang xã Thượng Sơn huyện Vị Xuyên, Công trình Trung tâm phát sóng Quốc gia MF Chiêu Lầu Thi xã Hồ Thầu, xây dựng nhà lớp học Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Tả Sử Choóng; nhà lưu trú giáo viên trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pờ Ly Ngài. Đây là các công trình được huyện, Ban quản lý dự án, nhà đầu tư đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gấp rút hoàn thành những công trình cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Đối với 61 công trình các xã, thị trấn đăng ký với huyện chào mừng bầu cử các cấp, chủ yếu là mở mới nền đường nâng cấp đường giao thông nông thôn; xây dựng hội trường thôn, đổ đường bê tông giao thông liên thôn, liên xã, xây dựng tường rào, nhà lớp học, mở mới, nâng cấp nền đường... đến nay các công trình đã hoàn hoàn thành và đạt 100% so với kế hoạch đề ra, tạo điều kiện thuận cho bà nhân dân đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
                      
Tính hiệu quả của những công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì không chỉ tạo được bước khởi đầu tốt đẹp cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, còn mang lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; động viên, cổ vũ, tạo động lực để huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hoàng Tính