Hiệu quả hoạt động của các đại biểu và tổ đại biểu HĐND huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2016-2021

Để tiếp tục phát huy vai trò của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND, cần tiếp tục thiết lập và duy trì chặt chẽ mối quan hệ công tác giữa các Tổ đại biểu HĐND với Thường trực, các Ban của HĐND huyện; thường xuyên chú trọng tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động; có cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết giúp đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ… Hằng năm, Thường trực HĐND huyện Bắc Quang luôn chủ động đánh giá và xếp loại kết quả hoạt động, động viên, khen thưởng kịp thời đối với đại biểu HĐND, tổ đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tổ đại biểu số 04 HĐND huyện Bắc Quang giám sát tại địa bàn xã Đức Xuân.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND huyện Bắc Quang đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực sự là người đại diện cho cử tri; tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và luôn khẳng định vai trò của đại biểu, tổ đại biểu. Tại các kỳ họp, đa số đại biểu tích cực tham gia ý kiến, thảo luận, cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy, góp phần giúp HĐND có những quyết nghị đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc cụ thể hóa các nghị quyết về chính sách của tỉnh, cơ chế của huyện. Trong hoạt động chất vấn, một số đại biểu đã thẳng thắn đặt câu hỏi cho các cơ quan có liên quan về những vấn đề nổi cộm, bức xúc và những lĩnh vực đại biểu cũng như cử tri đang quan tâm, đồng thời, kiên trì theo dõi, giám sát vấn đề đã chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả cuối cùng.
 
Trong hoạt động giám sát, các đại biểu đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tham gia tương đối đầy đủ và có nhiều ý kiến xác đáng với cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục, nên chất lượng hoạt động giám sát ngày được nâng lên. Trong TXCT, đại biểu đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời, phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ sở, từ đó, có nhiều ý kiến, kiến nghị với các cơ quan có liên quan và với Thường trực HĐND để tổ chức các đoàn giám sát, làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ, xử lý và khắc phục. Qua đó, cử tri ngày càng tin tưởng vào HĐND, từ đó, vai trò, vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng được khẳng định và tăng cường.
 
HĐND huyện Bắc Quang, Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 bố trí sinh hoạt theo 08 tổ. Hầu hết, các tổ đại biểu HĐND đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong tổ chức giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND huyện tại địa phương đều có đại diện tổ đại biểu HĐND tham dự và phát biểu ý kiến. Các cuộc thảo luận tổ tại các kỳ họp HĐND huyện luôn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm với nhiều ý kiến phát biểu chất lượng và tâm huyết. Đặc biệt, chất lượng hoạt động của tổ đại biểu đã được thể hiện rõ nét trong việc phân công, khích lệ các đại biểu HĐND là thành viên của tổ chuẩn bị câu hỏi chất vấn và chất vấn trực tiếp tại các phiên họp.

Theo dõi các kỳ họp gần đây cho thấy, chất lượng chất vấn của đại biểu ngày càng được nâng cao hơn. Nhiều đại biểu trẻ ở cơ sở đã trưởng thành, tự tin hơn. Ngày càng có nhiều câu hỏi chất vấn đề cập những vấn đề đang được cử tri quan tâm, bức xúc được chuyển tới thủ trưởng các cơ quan chức năng, liên quan đến những bất cập trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, về phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng cần nhìn nhận khách quan, hoạt động của đại biểu HĐND và tổ đại biểu HĐND huyện Bắc Quang vẫn còn một số bất cập, hạn chế, như: Phần lớn đại biểu kiêm nhiệm nên chưa dành được nhiều thời gian cho hoạt động của cơ quan dân cử; còn tình trạng né tránh, ngại va chạm của đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn; việc tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vẫn còn đơn điệu, chưa có sự đổi mới rõ nét. Các hội nghị TXCT theo chuyên đề còn ít. Phần lớn các tổ đại biểu chưa phát huy được tính chủ động trong đề xuất, xây dựng kế hoạch giám sát; việc duy trì chế độ họp Tổ đại biểu chưa thường xuyên, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.
L.T.D