Hiệu quả bước đầu thí điểm ghép các chức danh không chuyên trách ở Bắc Quang

Sau một năm thực hiện thí điểm Phương án ghép các chức danh không chuyên trách cấp cơ sở (xã, thôn) ở một số xã Quang Minh, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Đồng Yên, Hùng An, bước đầu đã phát huy hiệu quả tạo cơ sở để huyện Bắc Quang tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện trong những năm tới.
Một lớp bồi dưỡng theo phương thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở do huyện Bắc Quang mở ngay sau khi thực hiện thí điểm đề án.
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 27/2011/NĐ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Quang đã giao Ủy ban nhân dân huyện và các Ban xây dựng đảng Huyện ủy xây dựng phương án thí điểm ghép các chức danh không chuyên trách đối với cấp xã và thôn.     
                                            
Để việc triển khai thí điểm có chất lượng, huyện Bắc Quang đã xác định 14 chức danh cán bộ không chuyên trách đối với cấp xã, 12 chức danh cán bộ không chuyên trách đối với thôn hiện đang thụ hưởng phụ cấp, hệ số từ 0,2-1,0. Các chức danh này đều do cấp xã tuyển dụng (thông qua hình thức bầu cử đối với đoàn thể, hội và xét tuyển đối với các vị trí còn lại). Hầu hết, các chức danh này đều có bằng chuyên môn, nhưng do chế độ thù lao thấp nên được bố trí làm việc chỉ 03 ngày/tuần; sự quản lý về chuyên môn, thời gian (ngày công) cũng như chất lượng, hiệu quả công việc còn bộc lộ nhiều hạn chế. Hơn nữa, do mức thù lao quá thấp không đảm bảo cuộc sống nên những cán bộ này dù công tâm, nhiệt huyết đến mấy cũng không thể tận tâm, hết lòng, hết sức vì công việc mà họ đang đảm nhiệm được. Theo đó, huyện đã lựa chọn 02 xã điểm xây dựng nông thôn mới (Vĩnh Phúc và Quang Minh) để triển khai thí điểm đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; Đồng thời, sắp xếp, kiện toàn thí điểm các chức danh không chuyên trách tại 5 thôn/5 xã của huyện, gồm: Phố Cáo (xã Đồng Yên); Khuổi Nhe (xã Vĩnh Hảo), thôn Hùng Mới (xã Hùng An), Vĩnh Ban (Vĩnh Phúc), Quang Tiến (xã Quang Minh) với phương án ghép, như: Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ; Trưởng thôn kiêm cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, thú y hay cán bộ y tế thôn, bản kiêm Chi hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ,… trên sở đó sơ kết rút kinh nghiệm trước khi nhân diện rộng.    
          
Để thực hiện phương án trên một cách hiệu quả, công khai, minh bạch, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang đã thành lập Hội đồng thi tuyển để xét duyệt hồ sơ và tổ chức thi viết, lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm các vị trí ghép cấp xã. Phương án ghép các chức danh cũng được tính toán rất kỹ lưỡng vừa đảm bảo tính tương đồng về mặt chuyên môn, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác điều hành của chính quyền xã sở tại, quan trọng hơn cả là không vi phạm chế độ bầu cử của các tổ chức đoàn thể và hội cấp xã, thôn.

Trước thực tế trên, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, hiệu quả trong xây dựng hệ thống chính trị, tháng 6 năm 2015, huyện Bắc Quang thực hiện phương án thí điểm ghép các chức danh không chuyên trách cấp xã tại Quang Minh và Vĩnh Phúc, với một số chức danh ghép, như: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Trưởng ban Thanh tra nhân dân; cán bộ Tuyên giáo, Dân vận kiêm cán bộ Dân tộc – Tôn giáo; Trưởng ban Thú y, Kiểm dịch động vật kiêm cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác thủy lợi và bảo vệ thực vật,… Sau khi ghép, các chức danh không chuyên trách cấp xã được hưởng phụ cấp bằng 100% chức danh chính và 50% của chức danh ghép trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày có quyết định công nhận chức danh (50% còn lại trợ cấp cho người không trúng truyển trong 12 tháng). Sau 12 tháng được hưởng 100% mức phụ cấp của các chức danh ghép. Đối với chức danh ghép cấp thôn được hưởng 100% mức phụ cấp của các chức danh ghép...

Để giúp cho cán bộ xã, thôn mới được giao thêm nhiệm vụ sớm tiếp cận công việc mới, huyện Bắc Quang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ nhằm trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm Công tác theo phương thức “cầm tay chỉ việc” nhằm đảm bảo cho các cán bộ này có thể “bắt tay” vào thực thi nhiệm vụ được ngay.

Hiệu quả bước đầu cho thấy, sau một năm thực hiện thí điểm đề án: mỗi thôn, xã được lựa chọn làm điểm đều giảm ít nhất từ 3 – 4 chốt bán chuyên trách trở lên. Theo đó, số người và đầu mối công việc cũng giảm đi, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành của xã và thôn. Đồng thời, mức phụ cấp/tháng dành cho người đảm nhiệm các chức danh ghép được cải thiện, giúp họ an tâm công tác, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.    

Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thí điểm phương án tuy chỉ là bước khởi đầu, song thiết nghĩ rằng nó chính là những tiền đề rất quan trọng để huyện Bắc Quang tiếp tục triển khai nhân rộng việc ghép các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn trên diện rộng./.
Lương Tiến Dũng