HĐND xã Phương Thiện Thành phố Hà Giang tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 18/1, Hội đồng nhân dân xã Phương Thiện khóa XXIII, tổ chức tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND xã Phương Thiện, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trong báo cáo nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân xã Phương Thiện đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tổ chức 13 kỳ họp, các kỳ họp được tổ chức theo đúng các trình tự của luật định. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới của xã đạt được kết quả cao. Qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành 72 nghị quyết; trong đó có 22 nghị quyết về công tác tổ chức, 6 nghị quyết chất vấn, 2 nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính và 42 nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. 
 
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã được duy trì tốt; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành 39 cuộc giám sát, với 19 nội dung được kiến nghị sau giám sát. Công tác giám sát được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời.
 
Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã phối hợp tổ chức 25 cuộc tiếp xúc cử tri, có hơn 10.000 lượt cử tri tham dự, với 125 ý kiến. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chuyển đến các cơ quan chức năng từ Thành phố đến cơ sở xem xét, giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích những nguyên nhân còn hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, để xây dựng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ tới được sâu sát, gần dân hơn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân./.
Dương Tiến Quân