HĐND xã Bằng Lang, huyện Quang Bình tổ chức kỳ họp thứ chín

Ngày 23/6/2014, HĐND xã Bằng Lang, huyện Quang Bình tổ chức Kỳ họp thứ 9, Kỳ họp điểm của huyện Quang Bình theo đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Tới dự Kỳ họp điểm có: Các thành viên BCĐ đề án cấp huyện, Tổ đại biểu số 5 HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
Toàn cảnh kỳ họp
Kỳ họp đã xem xét thông qua 10 báo cáo, 02 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, 01 thông báo của UBMTTQ xã; Kỳ họp tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Luật. Kỳ họp lần thứ 9 HĐND xã đã biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết về việc: Quyết toán ngân sách xã năm 2013;  huỷ bỏ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 05/01/2014 của HĐND xã về thu phí vệ sinh môi trường tại khu trung tâm xã năm 2014.

Sau khi Kỳ họp HĐND xã Bằng Lang bế mạc, Thường trực HĐND huyện chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Kỳ họp HĐND xã Bằng Lang. Tại cuộc họp rút kinh nghiệm, Thường trực HĐND huyện, các thành viên BCĐ đề án cấp huyện đã thống nhất đánh giá từ khi có đề án nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cấp xã, thì việc tổ chức các Kỳ họp HĐND cấp xã có sự thay đổi rõ rệt, chất lượng các loại văn bản được nâng lên, phiên thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến phản biện, phần chất vấn đúng trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là Nghị quyết được ban hành đúng nội dung, thể thức; công tác điều hành của Chủ toạ Kỳ họp đã có sự linh hoạt, nghiêm túc. Bên cạnh đó các đại biểu đóng góp thêm cho Kỳ họp xã Bằng Lang về những nội dung làm tốt, những nội dung còn hạn chế để Thường trực HĐND các xã, thị trấn rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Kỳ họp của địa phương mình trong thời gian tới.

Qua cuộc họp rút kinh nghiệm, Thường trực HĐND huyện, Ban chỉ đạo đề án huyện chấm điểm và xếp loại Kỳ họp HĐND xã Bằng Lang đạt loại tốt./.

Tác giả: Hồng Thắng