HĐND xã Bản Máy tổ chức Kỳ họp thứ Bảy

Ngày 15/6, HĐND xã Bản Máy đã tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Phượng Quang Lớ - Chủ tịch HĐND; các ông, bà đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã.
Toàn cảnh Kỳ họp
Kỳ họp đã thông qua báo cáo về phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội về thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ Bảy; báo cáo về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu và trước Kỳ họp thứ bảy; thông báo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tờ trình của thường trực HĐND xã về ban hành chương trình giám sát năm 2019...

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Phượng Quang Lớ - Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền xã Bản Máy đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Định hướng trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã cần mạnh dạn đưa các giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương vào gieo trồng; quan tâm đến hương ước, quy ước văn hóa tại thôn bản; các đại biểu HĐND xã cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết kỳ họp đề ra.
Bình Tài