HĐND thành phố khảo sát công tác quản lý hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc trên địa bàn

Đoàn khảo sát của HĐND thành phố vừa tiến hành khảo sát tại các cơ sở có hoạt động kinh doanh, hoạt động giết mổ gia súc, chủ yếu là thịt lợn trên địa bàn các xã, phường.


Đợt khảo sát này nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh thịt lợn, giết mổ lợn, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Việc chấp hành các quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm dịch, vệ sinh thú y; thực trạng điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho chủ các cơ sở giết mổ; công tác kiểm tra sau cấp phép; kết quả phát hiện và xử lý vi phạm các tổ chức cá nhân vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia súc không rõ nguồn gốc, kinh doanh giết mổ không đảm bảo vệ sinh môi trường....Cũng qua khảo sát, đoàn sẽ nắm bắt thêm thực trạng của các cơ sở giết mổ gia súc tập trung hiện nay, những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn vướng mắc của các cơ sở, các hộ kinh doanh; khó khăn của các xã, phường trong công tác quản lý...Với những ý kiến, kiến nghị và thông tin thu được sau đợt khảo sát, HĐND thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo và làm việc với UBND thành phố để đề xuất các biện phép xử lý, khắc phục trong thời gian tới./.
Nguồn tin:thanhpho.hagiang.gov.vn