HĐND phường Quang Trung thành phố Hà Giang tổ chức Kỳ họp thứ Ba

Ngày 29/12, HĐND phường Quang Trung khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
HĐND phường Quang Trung thành phố Hà Giang tổ chức Kỳ họp thứ Ba
Năm 2021, Phường Quang Trung đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường đã đề ra. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 11 tỷ đồng; hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuấtcông nghiệp xây dựng và nông lâm nghiệp duy trì ổn định. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; hoạt động của bộ phận một cửa, việc giải quyết đơn thư ngày càng đi vào nề nếp; kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường có sự đổi mới và hiệu quả, đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chương trình công tác năm; tổ chức thành công các kỳ họp đảm bảo theo đúng quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ điều hòa, phối hợp hoạt động với các ban, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả, sau các cuộc giám sát đã ban hành kết luận giám sát và có kiến nghị từng nội dung cụ thể gửi đến các cơ quan liên qua xem xét, giải quyết kịp thời; trong năm đã tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri được thực hiện dứt điểm và hiệu quả.

Năm 2022, với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, cụ thể”, Kỳ họp đã thảo luận và thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu trọng tâm như: Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 10 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/người/năm; nâng cao chất lượng 4 tuyến phố văn minh; xây dựng 7 vườn mẫu; giảm 1 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.
 
Tiến Quân