HĐND huyện Vị Xuyên họp chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 22/5/2018, Thường trực HĐND huyện Vị Xuyên đã triển khai phiên họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Mương Ngọc Lào - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Dự buổi họp có đồng chí Lương Văn Đoàn - Chủ tịch UBND huyện.
Đồng chí Mương Ngọc Lào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vị Xuyên phát biểu tại cuộc họp.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến về chương trình và nội dung kỳ họp, theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện sẽ diễn ra trong 1 ngày (ngày 06/7/2018), dự kiến thông qua 14 báo cáo; 01 thông báo của UBMTTQ huyện và 03 tờ trình. Tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện sẽ dành 1 buổi cho các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề được cử tri quan tâm. Kỳ họp cũng sẽ biểu quyết và thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 và Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện Vị Xuyên.

Để kỳ họp thứ 6 HĐND huyện diễn ra theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, đồng chí Mương Ngọc Lào - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành xây dựng báo cáo theo sát nội dung chương trình, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian; Văn phòng HĐND - UBND huyện tiếp tục chỉnh sửa, xây dựng nội dung chương trình kỳ họp và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ họp; UB MTTQ huyện phối hợp với HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX./.
Ngọc Thơ