HĐND huyện Vị Xuyên giám sát tại xã Thuận Hòa.

Ngày 13/11/2018, đoàn giám sát của HĐND huyện Vị Xuyên do đồng chí Mương Ngọc Lào - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 tại xã Thuận Hòa.
Đoàn giám sát HĐND huyện Vị Xuyên thăm hộ gia đình thoát nghèo nhờ chương trình 135
Báo cáo với Đoàn giám sát, UBND xã khảng định: Để thực hiện Chương trình 135 có hiệu quả, xã Thuận Hòa đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai đảm bảo khách quan và đúng trình tự. Năm 2017 và 2018 đã giải ngân số tiền hỗ trợ phát triển sản xuất là trên 442 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Có 470 hộ được hưởng lợi từ nguồn hỗ trợ trên. Chương trình 135 đã góp phần thúc đẩy các hộ nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể.

Qua giám sát thực tế, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mương Ngọc Lào đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 135 tại xã, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thuận Hòa cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình 135 đến người dân; phân công các ngành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; chủ động đề xuất các hình thức hỗ trợ cho người dân để phát huy đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện của địa phương; thường xuyên quan tâm đến hoạt động của Trạm Y tế xã và các trường học trên địa bàn xã./.
Ngọc Thơ