HĐND huyện Vị Xuyên giám sát tại xã Thanh Thuỷ

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 25, ngày 8/8/2019 của Thường trực HĐND huyện Vị Xuyên về giám sát kết quả thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020 và phương án quy tụ hộ dân sống rải rác triền núi cao, vùng nguy cơ thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, ngày 23/8, Đoàn giám sát của HĐND Huyện Vị Xuyên do đồng chí Mương Ngọc Lào - Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đi giám sát tại xã Thanh Thuỷ.
HĐND huyện Vị Xuyên giám sát tại xã Thanh Thuỷ chương trình 135 và phương án quy tụ dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 135 và Phương án quy tụ dân cư năm 2019, xã Thanh Thủy đã chỉ đạo, quán triệt và triển khai đầy đủ văn bản của cấp trên tới từng thôn bản và hoojj gia đình. Qua đó, thực hiện chỉ đạo họp thôn, tiến hành rà soát, bình xét các hộ đặc biệt khó khăn, hộ nằm trong diện phải di dời khỏi nơi nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở để lập danh sách đề xuất được thụ hưởng đúng quy định, công khai, dân chủ. Đến thời điểm hiện tại, xã đã giải ngân 100% tiền cho 20 hộ nghèo được hỗ trợ từ Chương trình 135 với tổng kinh phí 240 triệu đồng, mỗi hộ được hỗ trợ 12 triệu đồng mua bò sinh sản, qua kiểm tra, giám sát, các hộ đều sử dụng số tiền đúng mục đích. Với phương án quy tụ dân cư xã có 22 hộ được hỗ trợ, tổng kinh phí được cấp là 974 triệu đồng, 18 hộ đã được giải ngân 100% tiền, các hộ còn lại đã tạm ứng 70%, đảm bảo giải ngân đủ khi hoàn thiện nhà.

Sau khi đi kiểm tra thực tế từng gia đình được nhận hỗ trợ tại các thôn trên địa bàn xã, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác thực hiện Chương trình 135 và quy tụ dân cư của xã Thanh Thủy. Nhiều hộ thực hiện rất tốt chương trình, đã bổ sung thêm tiền để mua bò sinh sản chất lượng, to đẹp, nhà xây khang trang, chắc chắn, đảm bảo an toàn. Nhìn chung 100% người dân đều sử dụng đúng mục đích tiền được hỗ trợ. Tuy nhiên đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế và đề nghị Xã: Tiếp tục đôn đốc các hộ chưa hoàn thành nhà đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giải ngân, làm biên bản nghiệm thu đúng thời gian quy định; tiếp tục giám sát, kiểm tra sau khi hộ dân mua bò sinh sản, đảm bảo phát huy hiệu quả; hoàn thiện toàn bộ hồ sơ nghiệm thu sau khi hoàn thành các hộ dân được hỗ trợ nhà ở để quyết toán./.
Quỳnh Anh