HĐND huyện Vị Xuyên giám sát công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất tại thị trấn Việt Lâm

Ngày 30/5/2018, đoàn công tác của HĐND huyện Vị Xuyên do đồng chí Mương Ngọc Lào - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tến hành giám sát công tác quản lý nhà nước, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Việt Lâm. Cùng đi có lãnh đạo một số ngành liên quan của huyện.
Đồng chí Mương Ngọc Lào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát
Thị trấn Việt Lâm có tổng diện tích đất tự nhiên trên 1.900 ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp có trên 1.600 ha, đất phi nông nghiệp là trên 232 ha, đất chưa sử dụng chiếm trên 60 ha. Ngay sau khi luật đất đai năm 2013 có hiêu lực, thị trấn Việt Lâm đã áp dụng thực hiện khá hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản  lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Tính đến hết năm 2017, trên địa bàn thị trấn Việt Lâm đã được cấp tổng số gần 6.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho cá nhân và các hộ gia đình với diện tích trên 800 ha; 290 cá nhân, hộ gia đình chưa được cấp GCNQSDĐ, diện tích trên 86 ha với các lý do như: Sử dụng đất không đúng mục đích, không theo quy hoạch, đất phân tán, manh mún.

Qua buổi giám sát thực tế tại thị trấn Việt Lâm, đồng chí Mương Ngọc Lào - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Việt Lâm, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền thị trấn Việt Lâm cần làm tốt công tác quản lý đất đai theo chức năng, nhiệm vụ quy định; UB MTTQ, HĐND và các tổ chức chính trị, xã hội của thị trấn cần đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực quản lý đất đai; UBND thị trấn cần nắm chắc và quản lý các biến động GCNQSDĐ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị thị trấn Việt Lâm cần tăng cường công tác quản lý xây dựng nhà ở và các công trình khác trong diện tích đất thị trấn quản lý; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật đất đai đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức; làm tốt công tác phối hợp giữa UBND thị trấn với các ngành chức năng có liên quan đến công tác quản lý đất đai của huyện./.
Ngọc Thơ