HĐND huyện Hoàng Su Phì giám sát kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ nông lâm nghiệp giai đoạn 2019 – 2021.

Ngày 10/5, Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện Hoàng Su Phì do đồng chí Trần Quang Bằng – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát UBND huyện về kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2019 – 2021.
HĐND huyện Hoàng Su Phì giám sát kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ nông lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
Qua báo cáo tại buổi giám sát cho thấy, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền về định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển các cây trồng vật nuôi như bò, lợn, cây ăn quả, gạo chất lượng cao... Từ đó làm căn cứ xây dựng các dự án phát triển sản phẩm hàng hoá đặc trưng của huyện; có diện tích đất đai lớn có thể phát triển thành các vùng hàng hoá đặc trưng gắn với phát triển du lịch. Trong giai đoạn 2019 – 2021, UBND huyện đã triển khai các chương trình hỗ trợ như Chương trình 135 với 57 dự án được triển khai như trồng trọt, chăn nuôi, các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và một phần nhỏ hộ mới thoát nghèo, hình thức hỗ trợ kinh phí cho các hộ mua con giống, cây trồng theo định mức đã được phê duyệt, sau 1 – 3 năm thu hồi 10 – 50% kinh phí hỗ trợ; chương trình 30a có tổng số 72 dự án và các chương trình hỗ trợ khác như mô hình lúa chất lượng cao DS3, mô hình cải tạo đàn dê, chương trình thụ tinh nhân tạo, chương trình hỗ trợ vắc xin…
 
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND huyện đã yêu cầu các đơn vị làm rõ một số nội dung như: Bổ sung số liệu các mô hình vào báo cáo, xác định đúng đối tượng hỗ trợ, quá trình thực hiện, đánh giá tác động của một số chương trình dự án đến đời sống của các hộ thực hiện; việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình; công tác tuyên truyền tập huấn; công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện…
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Quang Bằng – Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, đóng góp của các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra, tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp đúng quy định, đúng đối tượng, phù hợp với thực tế địa phương; phối hợp với các xã, thị trấn tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, quan tâm công tác sơ tổng kết, đánh giá đúng kết quả sau khi triển khai thực hiện, triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả, phát huy lợi thế của huyện về các cây con chủ lực thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp đạt hiệu quả thiết thực.
Thu Hảo