HĐND huyện Bắc Quang giám sát tại xã Việt Vinh

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2020, Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bắc Quang giám sát tại xã Việt Vinh. Đồng chí Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn.
Đoàn Giám sát HĐND huyện đến thăm gia đình Ông Vũ Đức Khôi tại thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh.
Tại buổi giám sát đoàn đã nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Việt Vinh.

Căn cứ công văn số 340/UBND –LĐTBXH ngày 31/01/2020 của UBND huyện Bắc Quang. UBND xã đã tiến hành rà soát các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở, qua rà soát trên địa bàn xã có 08 hộ trong đó: Người có công 03 hộ, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 05 hộ, xã đã lập danh sách gửi về BCĐ huyện và được xét duyệt 06 hộ. UBND xã đã tiến hành triển khai khởi công làm nhà đến các hộ, tính đến ngày 16/6/2020 đã có 4/6 hộ đã khởi công làm nhà. 04 hộ khởi công đều có cam kết làm nhà đảm bảo 03 cứng, diện tích đảm bảo tối thiểu 36m2 trở lên, thời gian hoàn thành xong trước ngày 30/7/2020.

Phát biểu tại buổi giám sát đồng chí Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhấn mạnh công tác tuyên truyền đã được thực hiện tuy nhiên vẫn chưa thực sự sâu rộng, công tác vận động ngày công hỗ trợ các gia đình của một số thôn còn yếu, thiếu chủ động. Sự vào cuộc của một số ít ngành liên quan chưa có trách nhiệm cao, công tác triển khai thực hiện còn chậm so với tiến độ.

Đoàn đã đi giám sát thực tế tại hộ gia đình ông Vũ Đức Khôi - Thôn Tân Mỹ là hộ người có công đã hoàn thành 100% các hạng mục xây dựng nhà./.
Nguồn tin: bacquang.hagiang.gov.vn