HĐND huyện Bắc Mê tổ chức Kỳ họp thứ Chín – khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 27/6/2014, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ Chín, khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh trong những tháng cuối năm 2014. Đồng chí Phạm Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và chỉ đạo Kỳ họp. Mời dự Kỳ họp có đồng chí Đinh Minh Tung – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn.
Ông Đinh Minh Tung - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Bắc Mê
Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Củng Thị Mẩy - Chủ tịch HĐND huyện, Kỳ họp đã tiến hành kiện toàn chức danh Hội thẩm Toà án nhân dân huyện khóa VII; xem xét các Báo cáo và Tờ trình của UBND huyện; các báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND huyện; báo cáo của các cơ quan Tư pháp; nghe thông báo của Uỷ ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2014; nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Mê thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Mười một HĐND tỉnh khóa XVI.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu và tác động của tình hình suy giảm kinh tế thế giới, song được sự quan tâm đầu tư giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo và có hiệu quả của các cấp chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, nền kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với mục tiêu 6 tháng đề ra, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng đạt khá cao so với kế hoạch như: Tổng sản phẩm xã hội ước đạt 44 tỷ đồng, đạt 51,9% KH, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng lương thực ước đạt 17.482,7 tấn, đạt 93,3% KH bằng 104,2% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 42,8 tỷ đồng, đạt 63,4% KH tăng 57,9% so với cùng kỳ năm trước; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, lao động việc làm có nhiều chuyển biên tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện có hiệu quả….

Sau phần tham gia thảo luận đối với các nội dung trình tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND đã tiến hành chất vấn đối với Giám đốc BHXH huyện, Giám đốc điện lực Bắc Mê, Phó Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện.

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc Kỳ họp thứ Chín HĐND Huyện Bắc Mê khóa VII đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Toà án nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015 trên địa bàn thị trấn Yên Phú – huyện Bắc Mê./.

Tác giả: Thu Hiền