Đồng chí Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy tiếp xúc đối thoại trực tiếp tại xã Tân Nam

Ngày 24/4, đồng chí Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ công nhân viên chức và nhân dân xã Tân Nam; nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân đảm bảo quyền làm chủ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Cùng dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Tân Nam.
Đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc
Trên cơ sở thông báo nhanh của Bí thư Huyện ủy về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ của huyện trong những năm qua, cũng như 4 tháng đầu năm. Các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ; cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Nam đã có một số ý kiến đóng góp về những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện như: Sự quan tâm của huyện, xã đối với nhân dân vùng 135 chưa cao; sự đầu tư cho xã ngoài dự án 135 quá ít, không có sự phát triển đi lên; cần có sự đầu tư về điện, đường bê tông cho các thôn; có 14 hồ sơ của cựu thanh niên xung phong nhưng chỉ được chấp nhận 7 hồ sơ, còn 7 hồ sơ tại sao không được chấp nhận; việc thu tiền xây dựng nhà ở cấp thôn quá cao; đất ruộng bị thu hồi từ năm 2002 nhưng chưa được đền bù; việc triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế chưa hiệu quả. Trong công tác cán bộ, trước khi luôn chuyển cán bộ cần có sự đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu để sắp xếp vị trí việc làm cho phù hợp; cán bộ cần có tâm và có tầm thì mới xây dựng xã phát triển đi lên; khi UBND xã đã ban hành văn bản cần có sự kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực hiện văn bản đó.

Tất cả các ý kiến kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền cấp xã đã được chính quyền xã Tân Nam trả lời làm rõ; những ý kiến nghị, đề xuất thuộc cấp huyện đã được Bí thư Huyện ủy Triệu Tài Phong tiếp thu làm rõ; một số kiến nghị, đề xuất sẽ được Bí thư Huyện ủy kết luận, chuyển cho các phòng, cơ quan liên quan sớm nhất.
Nguồn tin: quangbinh.hagiang.gov.vn