Đồng chí Nguyễn Đình Hiển, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc dự chấm điểm phiên họp Thường trực HĐND xã Tát Ngà

Thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp huyện và xã, sáng 31.5.2018, đồng chí Nguyễn Đình Hiển - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các thành viên Tổ công tác của Thường trực HĐND huyện Mèo Vạc đã tiến hành dự, chấm điểm phiên họp Thường trực HĐND xã Tát Ngà. Cùng dự họp để rút kinh ngiệm có Thường trực HĐND các xã: Niêm Sơn, Nậm Ban, Niêm Tòng.
Đồng chí Nguyễn Đình Hiển, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc chủ trì đánh giá rút kinh nghiệm phiên họp Thường trực HĐND xã Tát Ngà
Tại phiên họp này, Thường trực HĐND xã Tát Ngà đã xem xét các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã tháng 5.2018; dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề quý II năm 2018 của Thường trực HĐND xã; Kế hoạch giám sát quý II năm 2018 của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND xã; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Bảy HĐND xã khóa XIX; Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND xã. Đồng thời thảo luận, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, đặc biệt là tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công kỳ họp thứ Bảy HĐND xã.

Sau khi tham dự phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Hiển, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức phiên họp Thường trực HĐND xã Tát Ngà. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND xã. Nội dung văn bản trình phiên họp đã được chuẩn bị khá tốt. Công tác điều hành của chủ tọa phiên họp tương đối linh hoạt và các đại biểu dự họp đã tích cực phát biểu tập trung vào các nội dung trọng tâm theo gợi ý của chủ tọa. Đồng chí đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu Thường trực HĐND xã cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng văn bản trình phiên họp, công tác ban hành kế hoạch giám sát và thông báo kết luận giao nhiệm vụ cho các ban, ngành của xã cần cụ thể, chi tiết hơn, nhằm phát huy tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 Quỳnh Lưu