Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Lao Và Chải và xã Na Khê

Ngày 18/3 Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Khu – Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn có buổi giám sát về tình hình quản lý thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 xã, Lao Và Chải và xã Na Khê.
Quang cảnh buổi giám sát tại xã Na Khê
Qua nghe báo cáo trong năm 2018 – 2019 ở địa bàn 2 xã công tác chi được quản lý chặt chẽ, đảm bảo quy định và bám sát vào dự toán phân bổ đầu năm. Tình hình quản lý, sử dụng ngân sách trong năm tương đối ổn định, đảm bảo cân đối nguồn thu chi cho hoạt động của xã. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu thu còn chưa đạt làm ảnh hưởng đến chi ngân sách của địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Khu đánh giá cao những kết quả đạt được của 2 xã trong việc thực hiện công tác quản lý, điều hành, quyết toán tài chính, ngân sách năm vừa qua. Đồng thời, đề nghị UBND xã cần có những giải pháp tích cực hữu hiệu hơn nữa trong công tác thu, giao nhiệm vụ thu cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân; không được sử dụng chi ngân sách cao hơn so với dự toán, đảm bảo nguồn chi cho các hội đoàn thể hoạt động trong năm. Về các khoản chi, xã cần xây dựng kế hoạch chi cụ thể, chi tiết. Chủ động quản lý tốt nguồn quỹ, bổ sung hệ thống sổ sách thu chi theo đúng quy định; cần nghiên cứu kỹ văn bản quy định của nhà nước, cân đối các khoản thu chi theo đúng quy định./.
Nguồn tin: yenminh.hagiang.gov.vn