Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì tiếp xúc cử tri xã Thàng Tín và Thèn Chu Phìn.

Trong hai ngày 31/5 và 01/6/2019, tổ đại biểu HĐND huyện do ông Phượng Quang Lớ - Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Hoàng Su Phì tại thôn Giáp Trung xã Thàng Tín và xã Thèn Chu Phìn. Cùng dự có đại diện cấp ủy, chính quyền xã và đông đảo các bậc cử tri của 2 xã.
Toàn cảnh buổi TXCT tại thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín
Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 8 và dự kiến thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 06 năm 2019. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín đã có nhiều ý kiến kiến nghị với Tổ đại biểu như: Đề nghi Nhà nước hỗ trợ xi măng đổ đường bê tông vào nhánh hộ; xây dựng kè chống sạt lở điểm trường mầm non; huyện xem xét hỗ trợ giống cây như: Sa nhân tím, cây Mận máu, cây Lê cho nhân dân trồng; xây dựng trạm phát sóng Viettel tại cụm thôn Giáp Trung, Hoàng Lao Chải… Cử tri xã Thèn Chu Phìn có ý kiến đề nghị tỉnh, huyện tìm đầu ra cho sản phẩm Thảo Quả; Theo cơ chế hỗ trợ 70 và 30 trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì tỉnh nên xem xét hỗ trợ các xã vùng 3, thôn vùng 3 khác với xã vùng 2, thôn vùng 2 do điều kiện từng vùng khác nhau, không nên áp dụng mức hỗ trợ chung. Bên cạnh đó, các bậc cử tri của 2 xã còn có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, cơ chế chính sách… Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã đã được lãnh đạo hai xã trực tiếp trả lời và làm rõ ngay tại các buổi tiếp xúc.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện ông Phượng Quang Lớ - Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển các cơ quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
Bình Tài