Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Quang giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Tân Thành.

Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018, chiều ngày 13 tháng 8 năm 2018, Ban Pháp chế HĐND huyện Bắc Quang đã có buổi giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Tân Thành. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn; các thành viên gồm có: Bà Lục Thị Yến – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, ông Lục Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Quang, bà Bùi Thị Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện. Dự buổi giám sát có đại diện cấp ủy, chính quyền và một số công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Thành.
Bà Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện kết luận tại buổi giám sát.
Theo Báo cáo của UBND xã Tân Thành, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, trong những tháng qua tình hình đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã có xu hướng gia tăng so với những năm trước đây; phần lớn là đơn đề nghị giải quyết tranh chấp về đất đai, đơn kiến nghị phản ánh, yêu cầu giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân. UBND xã cũng đã chủ động xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ở xã, như: Việc phân loại đơn, xác định thẩm quyền giải quyết đôi khi còn lúng túng; việc thụ lý, theo dõi, xử lý đơn chưa bảo đảm quy trình thủ tục; một số cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật sự thu hút người dân tham gia…

Đoàn giám sát cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Thành tiếp thu và giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân trên địa bàn mà các thành viên đoàn giám sát quan tâm. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Thành cần tiếp tục duy trì tốt lịch tiếp công dân theo định kỳ, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản hướng dẫn mới của cấp trên để từng bước nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân thời gian tới. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.


Bùi Thị Thịnh