Bắc Quang tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Huyện ủy Bắc Quang đã tổ chức Hội nghị (trực tuyến) phổ biến, quán triệt các văn bản lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện có đồng chí Hà Việt Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể của huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử của huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các lãnh đạo chủ chốt và công chức các xã, thị trấn, cán bộ thôn, tổ dân phố. Đặc biệt, có sự tham gia theo dõi (qua hệ thống truyền thanh trực tuyến) của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên đia bàn huyện.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hà Việt Hưng – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện cần tập trung tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45- CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 23-KH/HU, ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, huyện; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử theo hướng dẫn và quy định của pháp luật.

Với thời gian ½ ngày, Hội nghị đã phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 45 CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số23-KH/HU, ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; một số nội dung của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
 L.T.D