Bắc Quang sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 19.5, Ban chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Bắc Quang đã tổ chức phiên họp đánh giá tiến độ chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Việt Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử huyện chủ trì Hội nghị.
Một trong những công trình chào mừng cuộc bầu cử có mức đầu tư 4,9 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa được xây dựng tại xã Tân Lập.
Báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Bắc Quang về đánh giá tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bắc Quang cho thấy: Đến hết ngày 19/5, toàn huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại 235 khu vực bỏ phiếu. Tổ chức tuyên truyền được 667 lượt bằng lưu động chuyên dụng, xe máy tại các chợ phiên, khu đông dân cư và các tuyến đường quốc lộ, liên xã, liên thôn; tuyên truyền tại các buổi họp thôn, tổ dân phố được 420 buổi. Chỉ đạo các cơ quan, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, đưa tin các hoạt động phục vụ cho bầu cử, xây dựng các cụm pano, áp phích, cổng trào, tranh cổ động, băng zôn, treo cờ Tổ quốc, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đến từng thôn, tổ dân phố. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện 108 pa nô, áp phích về cuộc bầu cử; 180 pa nô khổ nhỏ, treo 460 băng zôn, 300 cờ đuôi nheo, treo 720 cờ dây, tuyên truyền bầu cử với nội dung và hình thức được trình bảy dễ hiểu, nổi bật để thu hút sự quan tâm của người dân.

Về công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp có 49 công trình hoàn thành theo đúng tiến độ, còn 03 công trình đã hoàn thành từ 80% trở lên. Ủy ban bầu cử huyện đã cấp đủ tài liệu và các ấn phẩm phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện; Huyện đã xây dựng phương án bỏ phiếu tại địa điểm cách ly tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Bắc Quang, đang có 04 người cách ly; Khu cách ly tại Tổ dân phố Quyết tiến thị trấn Vĩnh Tuy, đang có 09 người cách ly; Khu cách ly tại thôn Tân Thành xã Đông Thành, đang có 31 người cách ly.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử huyện Hà Việt Hưng nhấn mạnh: thời gian diễn ra ngày bầu cử đã rất gần, do đó các tiểu ban bầu cử cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tại cơ sở với phương châm tập trung hết nguồn lực cho ngày bầu cử và phòng chống dịch. Ngay sau cuộc họp, UBBC có văn bản chỉ đạo các xã triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của BCĐ tỉnh, hướng dẫn ngành chuyên môn hối hợp chặt chẽ nhằm hướng dẫn, bố trí nhân lực, vật lực việc tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu đối với các khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 của huyện; thống nhất bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị kiểm tra y tế phục vụ phòng dịch tại các điểm bỏ phiếu; các ngành cần đặc biệt quan tâm triển khai và hướng dẫn công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, tăng cường lực lượng hiệp đồng huy động các nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ"; xây dựng phương án vận chuyển hòm phiếu, phiếu bầu về huyện đảm bảo an toàn; đối với công tác thông tin và công tác hậu cần kỹ thuật có văn bản chỉ đạo cho các xã thực hiện hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cho cử tri một cách khoa học, trang trọng và thuận lợi nhất cho cử tri trong quá trình bỏ phiếu; nghiêm cấm thành viên tổ bầu cử sử dụng rượu bia trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử; hướng dẫn BCD các xã, thị trấn chốt danh sách cử tri, nhất là danh sách cử tri vãng lai, nắm danh sách cử tri lao động ở nước ngoài và ngoại tỉnh không về tham gia bầu cử; UBBC huyện sớm thống nhất và hình thức khen thưởng đối với cơ sở hoàn thành sớm việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 L.T.D