Bắc Quang: Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25/01/2021, Huyện ủy Bắc Quang tổ chức họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hà Việt Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự có đồng chí Lương Tiến Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Công tác tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực quan cần phải được quan tâm.
Tại cuộc họp, đồng chí Dương Tiến Son - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ huyện thông qua dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo Kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; thảo luận, số lượng thành viên và nhân sự công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo giao cho Ban Tổ chức – Nội vụ huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Cuộc bầu cử; dự thảo kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Giao Ủy ban Bầu cử của huyện triển khai hướng dẫn các xã, thị trấn, đảm bảo theo Luật. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn được giao phụ trách, để công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt hiệu quả cao nhất./.
Lương Tiến Dũng