Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê

Sáng ngày 30/12/2020, Hội đồng nhân dân xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê tổ chức Kỳ họp thứ 13, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Kỳ họp có đồng chí Bùi Quang Trí – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên Đoàn công tác 2204 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách xã Lạc Nông; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Lạc Nông; Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã; các ban, ngành, đoàn thể xã và lãnh đạo các trường học, lãnh đạo trạm y tế xã.
Toàn cảnh Kỳ họp
Báo cáo của UBND xã Lạc Nông trình tại Kỳ họp cho thấy: Trong năm 2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 235,7% KH; tổng sản lượng lương thực đạt 100,2%KH; trồng rừng mới đạt 167,8%; hộ nghèo giảm đạt 160% kế hoạch… Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chú trọng. Một số gia trại, trang trại được đầu tư phát triển theo hướng chăn nuôi hàng hoá tập trung. Công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng được tăng cường và ngày càng đi vào nề nếp; thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, số hộ kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tăng. Văn hoá – Xã hội tiếp tục phát triển, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế được thực hiện tốt, số lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh vượt kế hoạch; công tác an sinh xã hội được quan tâm chú trọng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc; trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã giành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và quyết định một số nội dung, như: Xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020, phướng hướng nhiệm vụ năm 2021; Thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; nghe Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện Bắc Mê khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo của UBND xã về kết quả thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của UBND xã về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp 13 HĐND xã; Tờ trình của UBND xã về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình của UBND xã đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2021; Báo cáo của Ban kinh tế - Xã hội HĐND xã về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp…

Với sự điều hành linh hoạt của Chủ tọa kỳ họp và tinh thần, trách nhiệm cao của các ông, bà đại biểu HĐND xã, sau 1/2 ngày làm việc Kỳ họp thứ 13 - HĐND xã Lạc Nông đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, kỳ họp đã biểu quyết thông qua tại kỳ họp 06 nghị quyết để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và thu, chi ngân sách năm 2021 và Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm, giai đoạn 2021-2025. 
Đức Tuyên