Niềm vui và trách nhiệm với kết quả bầu cử

Ngày 23/5/2021 - "Ngày hội non sông", hơn 538.000 cử tri Hà Giang trong trang phục các sắc mầu dân tộc đã phấn khởi, nô nức cầm thẻ cử tri và lá phiếu bầu trên tay tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại, nhưngdưới sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Cuộc bầu cử đã kết thúc và thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao - đạt 99,96%.

Với sự tín nhiệm cao của cử tri, 06/10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã được bầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 57/92 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 370/620 ứng cử viêntrúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 4.054/6.822 ứng cử viên được bầu trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được bầu trúng cử đảm bảo đúng, đủ cơ cấu số lượng, thành phần theo quy định và không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu bổ sung.

Thành công của Cuộc bầu cử trước hết bởi sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sát sao, thống nhất và xuyên suốt của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo Cuộc bầu cử, Cấp ủy, Chính quyền, Ủy ban MTTQVN các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh; quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử các cấp và xây dựng kế hoạch lãnh đạo Cuộc bầu cử; rà soát lại công tác quy hoạch cán bộ và cho chủ trương về cơ cấu nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định. Ủy ban bầu cử ba cấp tỉnh, huyện, xã đã sớm được thành lập để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ; thành lập các tiểu ban giúp việc, các tổ chức phụ trách bầu cử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ủy ban MTTQVN các cấp đã tham gia Cuộc bầu cử với vai trò, trách nhiệm hết sức to lớn. Trên cơ sở đề xuất về cơ cấu, số lượng, thành phần, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ đã tổ chức 03 vòng hiệp thương bài bản, thận trọng, dân chủ, khách quan theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, gắn hiệp thương về nhân sự với công tác quy hoạch cán bộ từ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri nơi cư trú, tiếp xúc cử tri ở đơn vị ứng cử để ra mắt cử tri, vận động bầu cử; tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri với các ứng cử viên báo cáo tại kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết…

Thành công của Cuộc bầu cử có vai trò, trách nhiệm rất to lớn của trên 530.000 cử tri trên toàn tỉnh. Thêm một lần nữa khảng định ý thức chính trị, trách nhiệm cao, niềm vinh dự, tự hào của công dân trong việc đi bầu cử để cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên cả nước và đang có những diễn biến phức tạp, các địa phương, đơn vị, các tổ chức phụ trách bầu cử và các tổ chức liên quan đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương; bảo đảm không để lây lan dịch bệnh trong thời gian tham gia bỏ phiếu.

Sau hơn một tháng Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, vào những ngày này, Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND và các ngành chức năng tỉnh đang gấp rút chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25/6/2021 (Phiên họp trù bị tổ chức vào chiểu ngày 24/6; Phiên chính thức tổ chức trong ngày 25/6). Đây là sự kiện chính trịquan trọng bởi tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ tập trung xem xét cơ cấu tổ chức của HĐND (quyết định thành lập các Ban và số lương thành viên các Ban HĐND) và kiện toàn, bầu các chức danh trong bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2021-2026 do HĐND bầu, gồm: Chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND; bầu chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND; bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND, thành viên UBND và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Là Kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ, 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ bắt tay ngay vào gánh vác trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân với việc xác định bầu các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền là công việc quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh trong suốt cả nhiệm kỳ - Bộ máy chính quyền có nhiệm vụ triển khai, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hà Giang khóa XVII vào cuộc sống, chắp cánh cho sự phát triển vững chắc của tỉnh nhà…
Hùng Hải