Cử tri tin tưởng và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Trong các ngày từ 10 đến 15/5/2021, các đơn vị bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt cử tri, vận động bầu cử.
Cử tri trẻ Trần Thị Hà Nhi (SN 2003, thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ) đọc tiểu sử các ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. (Ảnh nguồn baohagiang.vn)
Đây là thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, bùng phát nhiều ổ dịch mới trên địa bàn một số tỉnh, thành phố. Vì vậy để vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 lây lan, vừa đảm bảo quyền lợi cho các ứng cử viên, các hội nghị TXCT, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đều được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Theo tổng hợp từ Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, số hội nghị TXCT để 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử là 48 hội nghị với số cử tri có mặt là 14.010 người; số hội nghị TXCT để 92 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử là 52 hội nghị với  số cử tri có mặt là 7.727 người; số hội nghị TXCT để 620 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện vận động bầu cử là 103 hội nghị với  số cử tri có mặt là 7.254 người; số hội nghị TXCT để 8.822 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã vận động bầu cử là 1.688 hội nghị với  số cử tri có mặt là 122.806 người.

Tại các hội nghị, cử tri đã được nghe các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp báo cáo về dự kiến chương trình hành động của mình để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử, đồng thời trao đổi về những vấn đề mà mình quan tâm nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tham gia vào hoạt động của Quốc hội, HĐND với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương. Đồng thời các ứng cử viên cũng khảng định dù trúng cử hay không cũng sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc hiện tại, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Với không khí thảo luận dân chủ, bình đẳng, tại các hội nghị, cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng của mình đối với các ứng cử viên, đồng thời có có 39 ý kiến đề đạt tâm tư, nguyện vọng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội; 114 ý kiến đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 388 ý kiến đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và 3.781 ý kiến đối với  ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên được bầu trúng cử sẽ làm tròn trách nhiệm là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan Đảng, Nhà nước; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan Đảng, Nhà nước xem xét giải quyết; đại diện cử tri và nhân dân quyết định những vấn để quan trọng của đất nước và của địa phương; giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền luật pháp quy định nhằm đảm bảo tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Ngày bầu cử đã đến rất gần. Hiện nay tổ chức bầu cử ở các cấp, các điểm bầu cử đã chuẩn bị sẵn sàng cho “ngày hội của toàn dân”. Ngày 23/5/2021 tới đây, trên 540.000 cử tri toàn tỉnh sẽ nô nức tham gia bầu cử, cầm lá phiếu trên tay thể hiện quyền và trách nhiệm của mình với non sông, đất nước, sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên ưu tú nhất tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026, những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền là chủ của Nhân dân.
Hùng Hải