LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 83


Hôm nayHôm nay : 6127

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 241025

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18429316

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Một số kết quả và những vấn đề đặt ra trong tổ chức, hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang

Thứ năm - 22/08/2019 14:12
Thực hiện Nghị quyết 580/NQ-BTVQH14 ngày 4/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hà Giang là một trong 10 tỉnh thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.
Các vị đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

Các vị đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

Ngày 07/12/2018, tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hà Giang đã thông qua Nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang (sau đây viết tắt là Văn phòng), thời gian đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2019. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng, theo đó: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có 189 biên chế, trong đó 117 biên chế công chức, 42 chỉ tiêu số lượng người làm việc và 30 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Lãnh đạo Văn phòng, gồm: 01 Chánh Văn phòng, 06 Phó Chánh Văn phòng; cơ cấu tổ chức gồm 13 phòng, đơn vị (giảm 04 đơn vị so với trước khi hợp nhất 03 Văn phòng; giảm 02 chức danh Trưởng phòng) và vượt quá 02 đơn vị theo Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (do tỉnh Hà Giang hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ nên Ban Thi đua khen thưởng và Chi cục Văn thư lưu trữ thuộc Sở Nội vụ được chuyển về trực thuộc Văn phòng. Tuy nhiên, do 02 đơn vị này là đặc thù của tỉnh nên không tính vào số lượng đơn vị theo Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14. Vì vậy, tổng số đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng sau khi hợp nhất vẫn đảm bảo theo quy định).

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã được cấp có thẩm quyền thành lập Đảng bộ Văn phòng; Lãnh đạo Văn phòng đã xây dựng Quy chế làm việc mới để điều hòa hoạt động của Văn phòng; quyết định phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, đơn vị sự nghiệp; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng và kiện toàn các tổ chức đoàn thể để đi vào hoạt động đảm bảo kịp thời. Nhìn chung, sau khi hợp nhất Văn phòng vẫn đảm bảo sự ổn định và đảm bảo quyền lợi của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng đều nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững lập trường tư tưởng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; phục tùng nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Chi bộ, Lãnh đạo Văn phòng, đảm bảo tham mưu, giúp việc, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên trong việc quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn và bất cập như:

Thứ nhất, về biên chế của Văn phòng: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 580/NQ-UBTVQH14 quy định: “Biên chế công chức của Văn phòng nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của địa phương và không vượt quá tổng biên chế hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi hợp nhất. Biên chế công chức của Văn phòng không bao gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách và Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Tuy nhiên, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hà Giang năm 2019 đã được Bộ Nội vụ giao từ tháng 8/2018 (Quyết định số 1896/QĐ-BNV ngày 17/8/2018 của Bộ Nội vụ), nên khi hợp nhất 3 Văn phòng chỉ chuyển giao được số biên chế công chức của Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh còn số biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh vẫn trực thuộc Văn phòng Quốc hội (đến nay, sau 8 tháng đi vào hoạt động vẫm chưa có quyết định của Bộ Nội vụ chuyển giao số biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về cho địa phương). Mặt khác, biên chế công chức của Văn phòng trên thực tế hiện nay vẫn bao gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách và Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thứ hai, về kinh phí: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 580 quy định: “Kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được ngân sách địa phương đảm bảo theo phân bổ dự toán do HĐND cấp tỉnh quyết định” nhưng theo quy định của Luật Ngân sách, dự toán ngân sách địa phương năm 2019 đã được xây dựng từ tháng 10/2018 (trước thời điểm thực hiện thí điểm hợp nhất ba Văn phòng), đồng thời tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương được ban hành từ năm 2017 không có tiêu chí phân bổ cho Văn phòng Đoàn ĐBQH do nhiệm vụ này được bố trí từ ngân sách của Trung ương (nằm trong dự toán kinh phí của Văn phòng Quốc hội và dự toán kinh phí năm 2019 của Văn phòng Quốc hội đã được Quốc hội quyết định phê duyệt, trong đó đã bao gồm kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH). Mặt khác, theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Nghị quyết 580/NQ-UBTVQH14 quy định “Văn phòng Quốc hội chuyển giao cơ sở vật chất, kinh phí và biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội cho các địa phương thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật”.

Thứ ba, về hoạt động của Văn phòng: sau khi hợp nhất, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khó tránh khỏi tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, vì Văn phòng hiện nay có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho ba chủ thể khác nhau, gồm: Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân (là cơ quan lập pháp, cơ quan ban hành chính sách), Ủy ban nhân dân tỉnh (là cơ quan thực thi chính sách). Do vậy, trong quá trình hoạt động sẽ có những bất cập trong việc vừa tham mưu xây dựng chính sách, vừa tham mưu thi hành chính sách sau đó lại tiếp tục tham mưu giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật nên không khách quan và chất lượng, hiệu quả không cao.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động hiện nay, Văn phòng mới gặp không ít khó khăn trong việc triển khai công việc thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản do trước khi hợp nhất mỗi Văn phòng có một hệ thống phần mềm quản lý văn bản riêng nên mất nhiều thời gian xử lý và photo bản giấy để chuyển cho lãnh đạo, chuyên viên và CCVC xử lý công việc.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của Văn phòng trong việc tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, thiết nghĩ cần sớm tiến hành đánh giá, tổng kết việc thí điểm hợp nhất ba Văn phòng để cơ sở triển khai áp dụng thống nhất mô hình hoạt động của Văn phòng trên phạm vi cả nước./.

Hoàng Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com