LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 99

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 90


Hôm nayHôm nay : 31095

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 147881

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21995323

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Chi bộ phòng Công tác Hội đồng nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ ba - 09/08/2022 21:56
Chi bộ Phòng Công tác HĐND là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sau khi chia tách Văn phòng. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của của Đảng ủy Văn phòng, sự phối hợp của các chi bộ trực thuộc, Chi bộ đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.
Đại hội Chi bộ Phòng Công tác HĐND lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Phòng Công tác HĐND lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ phòng công tác HĐND được thành lập theo Quyết định số 04-QĐ/ĐU, ngày 27/10/2020 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, gồm 07 đảng viên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ được kiện toàn bổ sung đảng viên, đến nay, chi bộ có 08 đảng viên. Sau khi được thành lập, kiện toàn, chi bộ đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ theo quy định của điều lệ Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Duy trì thực hiện việc sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, đồng thời lồng nghép việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định về những điều đảng viên không được làm và nội dung Điều lệ Đảng vào sinh hoạt chi bộ để đảng viên thấm nhuần và tự giác thực hiện. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đảm bảo “tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục và tính tiên phong gương mẫu”; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; đảm bảo phát huy dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, từ đó đảng viên trong chi bộ luôn có nhận thức, quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chi bộ đã chủ động phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức lý luận của đảng viên, Chi bộ đã cử 04 đảng viên tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 01 quần chúng học lớp tìm hiểu về đảng, kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Đảng viên trong chi bộ luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tự giác, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng. Hằng năm việc phân loại tổ chức đảng và đảng viên được chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2020 và năm 2021 chi bộ được xếp loại trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 80% đảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 25 % đảng viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và nhiều đảng viên trong chi bộ được tặng giấy khen, bằng khen và hình thức khen thưởng khác.100% đảng viên hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Các đảng viên gương mẫu và vận động gia đình chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của cơ quan, luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựngvà giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan đơn vị; nhiều đảng viên được cấp ủy nơi cư trú nhận xét tốt,đề nghị biểu dương khen thưởng về tham gia sinh hoạt đang nơi cư trú,các phong trào của tổ dân phố.

 
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công tác HĐND được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
Đặc biệt, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cho Đảng viên thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc như: Tham mưu tổ chức thành công 14 kỳ họp HĐND, trong đó 05 kỳ họp thường lệ và 09 kỳ họp chuyên đề, thẩm tra 112 báo cáo, 132 tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết, tham mưu trình ký ban hành 157 Nghị quyết của HĐND tỉnh đảng bảo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu, phục vụ hoàn thành 50 cuộc giám sát và 19 cuộc khảo sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh; tổ chức 01 phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; 32 phiên họp thường kỳ và chuyên đề. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư đã tham mưu và phục vụ: Tổ đại biểu HĐND tỉnh TXCT trước, sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh tại 221 điểm, tổng hợp, tham mưu chuyển 07 ý kiến đến Đoàn ĐBQH tỉnh; 243 ý kiến đến UBND tỉnh. Tham mưu tiếp nhận 184 đơn của công dân, chuyển 91 đơn đến các cơ quan để giải quyết; lưu theo dõi 93 đơn do đơn nặc danh, đơn gửi nhiều nơi, nhiều cấp, đơn đã được giải quyết; đến nay đã có 87 đơn được giải quyết, còn 06 đơn đang trong thời gian giải quyết. Hằng năm, tham mưu ban hành Chương trình công tác trọng tâm, chương trình giám sát của HĐND tỉnh; thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn HĐND tỉnh…

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Phòng Công tác HĐND quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong nhiệm kỳ 2022-2025: Phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ được phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên; phấn đấu chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, hằng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt chuẩn gia đình văn hóa, 100% đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương theo quy định 213-QĐ/TW; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, gương mẫu về đạo đức lối sông, chủ động, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành 100% các chương trình công tác theo kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tự kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, trong nhiệm kỳ thực hiện ít nhất 03 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ, mạnh dạn đề xuất trong đề bạt, bố trí cán bộ có năng lực, triển vọng vào các vị trí phù hợp với năng lực thực tiễn và trình độ được đào tạo; cán bộ, đảng viên tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Tin rằng, với năng lực lãnh đạo, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, Chi bộ phòng công tác HĐND quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Triệu Vy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com