LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 122

Máy chủ tìm kiếm : 29

Khách viếng thăm : 93


Hôm nayHôm nay : 9017

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 391760

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18580051

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ theo NQ 42/NQ-CP và QĐ 15/2020/QĐ - TTg

Thứ sáu - 08/05/2020 21:14
Ngày 29/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ký ban hành văn bản số 670 Hướng dẫn Triển khai thực hiện hỗ trợ đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

 1. I. Nguyên tắc hỗ trợ
 1. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
 2. Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.
 3. Đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ thì không thực hiện hỗ trợ.
II. Đối tượng, trình tự, thủ tục, thời gian rà soát, phê duyệt lập danh sách hỗ trợ
 1. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.
 2. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.
 3. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.
III. Phương thức, thời gian thực hiện chi trả tiền hỗ trợ
 1. Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang qua đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện tỉnh Hà Giang.
 2. UBND các huyện, thành phố ra Quyết định phê duyệt lập danh sách chi trả hỗ trợ theo mẫu biểu quy định cho từng loại đối tượng theo địa bàn thôn, tổ dân phố, xã, phường, trị trấn; thực hiện thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ và danh sách đối tượng được hỗ trợ cho cơ quan Bưu điện huyện, thành phố thực hiện chi trả trước ngày 2 tháng 5 năm 2020.
 3. Bưu điện tỉnh Hà Giang xây dựng phương án tiếp nhận kinh phí và danh sách đối tượng được hỗ trợ để tổ chức triển khai thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng tại các Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã; những xã không có điểm Bưu điện văn hóa xã, Bưu điện thống nhất với UBND xã bố trí địa điểm chi trả tiền hỗ trợ đảm bảo thuận tiện nhất cho đối tượng. Chi phí dịch vụ chi trả là 1%/tổng kinh phí thực hiện chi trả.
 • Thời gian thực hiện chi trả: 03 ngày, kể từ khi nhận được kinh phí và danh sách chi trả tiền hỗ trợ. Đảm bảo hoàn thành trước ngày 7 tháng 5 năm 2020.
 • Việc chi trả tiền hỗ trợ phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của các cơ quan y tế.
IV. Việc quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí
Căn cứ Quyết định phê duyệt đối tượng và cấp kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí về ngân sách các huyện, thành phố.
Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND cấp huyện giao dự toán kinh phí về Phòng Lao động - TBXH.
Phòng Lao động -TBXH có trách nhiệm chuyển tiền cho cơ quan cung ứng dịch vụ để chi trả cho đối tượng.
Việc thanh toán và quyết toán kinh phí chi trả các chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
V. Phân công nhiệm vụ
 1. Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội
 • Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành hướng dẫn triển khai rà soát, xác định danh sách các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn này.
 • Tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ; chủ trì tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đối tượng theo hướng dẫn này; phối hợp các ngành, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
 1. Sở Tài chính
 • Tham mưu trình UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, thực hiện thông báo kinh phí về các huyện/thành phố để kịp thời chi trả cho đối tượng.
 • Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổng hợp,
báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho tỉnh.
 1. Bưu điện tỉnh Hà Giang: Căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời cho đối tượng theo quy định.
 2. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Giải ngân kịp thời gói hỗ trợ an sinh xã hội theo các Quyết định phê duyệt của UBNB tỉnh.
 3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang: Chỉ đạo hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiền mặt chi trả gói hỗ trợ vê an sinh xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ; bố trí cán bộ giao dịch trực phục vụ rút tiền của đơn vị thực hiện dịch vụ chi trả.
 4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang, các trang thông tin điện tử; UBND các huyện/thành phố tuyên truyền kịp thời các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NĐ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.
 5. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh: Tăng cường thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan thanh tra các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện chính sách này.
 6. Công an tỉnh: Tăng cường công tác nắm tình hình hỗ trợ cho các đối tượng tại các huyện/ thành phố; xử lý đối với những trường hợp có hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện.
 7. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh
 • Tích cực thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn này đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện.
 • Tham gia triển khai thực hiện các nội dung Hướng dẫn này trong phạm vi, nhiệm vụ có liên quan.
 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên
 • Trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình chỉ đạo các tổ chức thành viên cùa MTTQ tổ chức tốt công tác tuyên truyền, thông tin về các nội dung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết đinh số 15/2020/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn này để biết và thực hiện.
 • Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp và tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ- CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn này.
 1. UBND các huyện/thành phố
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được các quy định, nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị Quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung rà soát, thẩm định, tổng hợp, lập danh sách hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng trình tự, thủ tục, chính xác, không để sai sót hoặc trùng đối tượng.
 • Chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ cho đối tượng kịp thời theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.
 • Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện lập danh sách phê duyệt và chi trả tiền hỗ trợ trên địa bàn.
 • Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác triển khai thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.
 • Quyết toán kinh phí được ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.
 • Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - TBXH để tổng hợp chung báo cáo Bộ Lao động - TBXH và Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2020.
Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đề xuất) xem xét giải quyết./.
BBT
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com