LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 89

Máy chủ tìm kiếm : 27

Khách viếng thăm : 62


Hôm nayHôm nay : 19087

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 373410

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16710460

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9.2016

Thứ bảy - 24/09/2016 01:05
Sáng ngày 23.9, tại phòng họp số 2 trụ sở văn phòng HĐND – UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, triển khai phướng hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, xem xét cho ý kiến vào một số tờ trình quan trọng của các ngành. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo 03 văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 9

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 9


Theo báo cáo công tác chỉ đo điu hành ca UBND tnh và kết quả thc hin nhim vụ ca UBND tnh và Chủ tch UBND tnh giao 9 tháng năm 2016, dự tho báo cáo kết quả phát trin kinh tế - xã hi 9 tháng, phương hưng, nhim vụ 3 tháng cui năm 2016 cho thy: tình hình KT-XH tiếp tc phát trin n đnh, các chỉ tiêu cơ bn đt khá và tăng so vi cùng kỳ năm trưc, sn xut nông nghip đưc chú trng, tng din tích gieo trng cây hàng năm ưc đt 178.179 ha; Tng sn lưng lương thc cả năm ưc đt 395,4 nghìn tn, tăng 5.174 tn so vi năm 2015. Toàn tnh trng mi 4.331 ha rng các loi. Chương trình xây dng nông thôn mi tiếp tc đưc đy mnh, đã mở mi trên 173 km đưng đt đá, nâng cp trên 630 km đưng giao thông nông thôn; nhân dân hiến trên 346 nghìn m2 đt, đóng góp gn 187 nghìn ngày công lao đng,... thc hin đưc 417 mô hình phát trin kinh tế. Sn xut công nghip có sự phc hi, giá trị sn xut theo giá thc tế ưc đt trên 2.912 tỷ đng, công tác qun lý đu tư xây dng, giám sát đu tư và xử lý nợ đng xây dng cơ bn đưc thc hin khá tt, tnh đã rà soát ct gim quy mô, giãn hoãn tiến độ và dng thi công 80 dự án, tng mc đu tư gim trên 2.916 tỷ đng. Trin khai thủ tc đu tư mt số dự án trng đim, cp thiết, giá trị sn xut xây dng tính theo giá hin hành ưc đt 3 nghìn tỷ đng. Tng mc bán lẻ hàng hoá và dch vụ thị trưng xã hi ưc đt gn 5.355 tỷ đng. Kim ngch xut nhp khu, trao đi hàng hóa qua các ca khu ưc đt 755 triu USD, doanh thu thot đng vn ti ưc đt trên 326 tỷ đng. Hot đng du lch có nhiu đi mi, toàn tnh đã đón trên 614 nghìn lưt khách du lch trong nưc và quc tế. Thu ngân sách trên đa bàn đt trên 1.238 tỷ đng, tng vn huy đng ti đa phương ưc đt 7.312 tỷ đng, tng dư nợ ưc đt 13.624 tỷ đng.

Trong thi gian qua, Tnh cũng đã tiếp tc tổ chc thm đnh, kim tra, nghim thu các đề tài, dự án. Xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp. UBND tnh cũng đã tổ chc thành công Din đàn gp mt - đi thoi vi doanh nghip Hà Giang, làm vic vi các đoàn công tác, doanh nghip Nht Bn và tnh Sơn Đông - Trung Quc...để thu hút các dự án đu tư vào tnh. Công tác thu hút đu tư có nhiu khi sc, đã cp giy chng nhn đăng ký đu tư cho 25 dự án mi vi tng vn đăng ký trên 2.807 tỷ đng. Vn đng thu hút đưc 05 dự án ODA vi tng mc đu tư khong 79 triu USD. Có 83 doanh nghip thành lp mi vi tng vn đăng ký 1.128 tỷ đng. Trin khai gii ngân trên 90 tỷ đng cho 1.308 hộ vay theo Nghị quyết 209 ca HĐND tnh. Cht lưng các hot đng văn hóa - xã hi đưc nâng lên, quy mô giáo dc tiếp tc phát trin, cht lưng đưc nâng cao hơn so vi năm hc trưc, tổ chc Lễ công nhn đt chun Quc gia về phổ cp giáo dc mm non cho trẻ 5 tui. An sinh xã hi đưc chú trng, công tác gim nghèo, gii quyết vic làm đưc thc hin đng b, đã gii quyết vic làm cho 13.900 lao đng, xét cho 1.419 dự án vay vn Quỹ quc gia về vic làm vi số tin 25,52 tđng, đi sng nhân dân tng bưc đưc ci thin. Các hot đng văn hóa, thể thao, thông tin, truyn thông, báo chí, phát thanh, truyn hình phong phú, có cht lưng. Công tác ci cách hành chính đưc tp trung đy mnh, Trung tâm hành chính công đi vào hot đng đã đt đưc mc tiêu, hiu qu, công tác tổ chc cán bộ có nhiu chuyn biến tích cc. An ninh chính tr, trt tự an toàn xã hi trên đa bàn đưc giữ vng; chủ quyn lãnh th, biên gii n đnh; quan hệ đi ngoi và hp tác quc tế đưc mở rng, phát trin có chiu sâu.

Tuy nhiên, vn còn mt số nhng khó khăn cn khc phc trong thi gian ti như: kinh tế phát trin chưa vng chc, hot đng sn xut kinh doanh ca mt số doanh nghip vn còn khó khăn. Các HTX có quy mô nh, hot đng sn xut còn manh mún, chưa năng đng; Tiến độ gii ngân mt số ngun vn từ ngân sách nhà nưc đt thp; vic huy đng hc sinh đến trưng, duy trì sỹ số hc sinh còn nhiu khó khăn. Công tác gim nghèo theo tiêu chí đa chiu; đào to nghề chưa thc sự hiu qu; vic quán trit, phổ biến và tổ chc các cơ chế, chính sách ca tnh còn hn chế...

Nhim vụ trng tâm trong thi gian ti đưc lãnh đo các Ban, S, ngành tp trung tho lun đề đưa ra nhng bin pháp, gii pháp tích cc trong 3 tháng cui năm: Tp trung rà soát, đưa ra nhng bin pháp cụ thể để phn đu hoàn thành các chỉ tiêu, nhim vụ phát trin KT - XH năm 2016 đề ra, t đó đề xut gii pháp phn đu hoàn thành ở  mc cao nht; tăng cưng công tác qun lý thị trưng, phòng chng buôn lu, gian ln thương mi; thc hin quyết lit các bin pháp thu ngân sách, gii ngân các ngun vn. Đm bo an sinh xã hi; duy trì tt sỹ số hc sinh các cp, bc hc; chun bị các điu kin tổ chc Ngày hi Văn hóa dân tc Mông toàn quc ln thứ 2 và Lễ hi hoa Tam giác mch ln th 2…

Kết lun ti phiên hp, đng chí: Nguyn Văn Sơn - Phó bí thư Tnh y – Chủ tch UBND tnh yêu cu: Các s, ngành, thành viên UBND tnh tổ chc rà soát, đánh giá li các chỉ tiêu, nhim vụ đt thp và đưa các gii pháp khc phc, thc hin cụ th, phn đu vi quyết tâm cao nht thc hin hoàn thành trong 2016. Xem xét ban hành các cơ chế, chính sách mi htrphát trin thêm các doanh nghip mi, tnh sẽ min toàn bộ phí và lệ phí thành lp doanh nghip. Chủ tch UBND tnh yêu cu: Các s, ngành tổ chc rà soát li toàn bộ công trình hoàn thành quyết toán đến 30/10 thuc tt cả các chương trình mc tiêu, ngun vn ngân sách để bố trí thanh quyết toán gn. Đến ngày 15/11 tt cả các công trình đã và đang thi công trên đa bàn không gii ngân đưc sẽ bị điu chuyn vn cho công trình khác. Tp trung hoàn thin điu chnh Quy hoch tng thể phát trin kinh tế - xã hi huyn, thành ph. Hoàn thin quy hoch tng thể phát trin kinh tế - xã hi các huyn/thành phố vùng đng lc theo hưng tiếp cn mi. Thc hin các bin pháp thu ngân sách, xử lý, thu hi nợ đng thuế, phn đu thu đt và vưt kế hoch. Qun lý, điu hành NSNN đm bo đúng quy đnh. Tiếp tc đy mnh cho vay các chính sách tín dng ca Trung ương và các chính sách ca tnh. Đy mnh công tác xúc tiến đu tư, mi gi các nhà đu tư trong và ngoài nưc đến vi tnh. Tp trung đy mnh ci cách thủ tc hành chính theo hưng tinh gn, hiu qu, trin khai thc hin Chthị ca Thủ ng Chính phủ về tăng cưng kỷ lut, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nưc các cp.

Phiên hp đã xem xét, cho ý kiến vào tờ trình ca Sở Công thương, về phê duyt Quy chế phi hp hot đng bán hàng đa cp trên đa bàn tnh. Đi vi ni dung này Phiên hp nht trí đề nghị UBND tnh nghiên cu, xem xét khi thc sự cn thiết sẽ quyết đnh thông qua. Đối với tờ trình ca Sở Ni v, về chia tách, thành lp thôn mi, tổ dân phố mi thuc huyn VXuyên và huyn Bc Mê, các ý kiến đã nht trí cho rng vic về chia tách, thành lp thôn mi, tổ dân phố mi là vic làm cn thiết vi sự phát trin chung ca tnh. Phiên hp đề nghị SThông tin Truyn thông tiếp tc hoàn thin tờ trình về vic ban hành Quy chế qun lý, vn hành và khai thác Trung tâm tích hp dữ liu tnh Hà Giang trình thưng trc UBND tnh xem xét thông qua. Đi vi tờ trình ca Công an tnh, về vic ban hành Chương trình thc hin Đề án số 03 ca Tnh y về đm bo an ninh, trt tự trên đa bàn tnh Hà Giang, giai đon 2016 - 2020. Đây là mt đề án đưc xây dng phù hp vi thc tiến ca tnh, nhm tăng cưng hơn na công tác đm bo an ninh trt t, giữ vng n đnh chính trị tích cc thúc đy KTXH phát trin. Chính vì vy, phiên hp nht trí thông qua và giao Công an tnh hoàn thin và ban hành.

Phiên hp cũng đã nht trí thông qua tờ trình ca Sở LĐTBXH, về phê duyt Đề án thành lp câu lc bộ liên thế hệ tự  giúp nhau ti xã trin khai thc hin hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mi trên đa bàn tnh Hà Giang, giai đon 2016 - 2020./.
Lan Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com