LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 5534

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53193

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17480265

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân

Thứ năm - 15/11/2018 22:45
Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm, tiến hành đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đã được Bộ Chính trị nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan ban hành các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện.

Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 với các quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện nhiệm vụ.  Hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra các hoạt động nói trên và các đại biểu Quốc hội thảo luận đánh giá về vấn đề này.

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 của Chính phủ. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của công tác này. Trong năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp 411.915 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 12% so với năm 2017), với 278.747 vụ việc, có 4.637 lượt đoàn đông người (tương đương năm 2017). Các bộ, ngành tiếp 57.633 lượt người, với 57.037 vụ việc, có 205 lượt đoàn đông người; so với năm 2017 tăng 1,4% lượt người, 3,6% số vụ việc và tăng 15,8% (28 lượt) đoàn đông người. Các địa phương đã tiếp 337.401 lượt người, với 216.767 vụ việc, có 3.953 lượt đoàn đông người; so với năm 2017 tăng 14,4% lượt người và tăng 9,9% số vụ việc, giảm 1,8% (71 lượt) đoàn đông người. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thanh tra Chính phủ phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức cho 163 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội với 380 lượt công dân, qua đó giúp công dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, cũng như tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở và trực tiếp về địa phương nơi xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo để tiếp dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, công tác tiếp công dân đã được  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiều chủ trương, giải pháp và tăng cường lãnh đạo, thường xuyên chỉ đạo sát sao, nhất là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây cũng là công việc được các cấp, các ngành quan tâm và coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp. Nhìn chung, người đứng đầu các cấp, các ngành đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người. Công tác tiếp công dân đã từng bước gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Nhiều địa phương đã có cách làm mới trong việc phối hợp tiếp công dân giữa các cấp trong địa bàn, bước đầu phát huy hiệu quả như: Tỉnh Quảng Ninh triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến giữa Trụ sở tiếp công dân, qua đó có thể nhiều đơn vị cùng tham gia tiếp công dân, khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng do chưa có đủ thông tin; Thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại định kỳ hàng tháng đối với doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc; Tỉnh Tây Ninh tổ chức rà soát, công khai danh sach các vụ việc khiếu nại đã có ý kiến, kết luận của Thủ tướng Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã quan tâm bố trí cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực tiễn làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân theo quy định, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Việc tiếp dân định kỳ tại một số nơi còn chưa đảm bảo đúng quy định của Luật tiếp công dân, chưa bố trí được phòng tiếp công dân riêng, chưa có nội quy phòng tiếp dân, chưa bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn. Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong chấp hành pháp luật tiếp dân còn thấp. Trình độ năng lực một số cán bộ trực tiếp tham gia tiếp công dân còn hạn chế, chưa nắm bắt và áp dụng đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân tuy đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có nơi chưa nghiêm túc, không đảm bảo thời gian, chất lượng hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa phát huy hiệu quả.  

Tại phiên thảo luận của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội phản ánh còn nhiều hạn chế trong công tác tiếp công dân ở các cơ quan hành chính các cấp. Nhiều nơi cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, đơn thư tố cáo của người dân thiếu tận tụy, chưa toàn tâm, toàn ý với công việc, thiếu thân thiện, thiếu tôn trọng, thiếu lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân.

Để công tác tiếp công dân đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, các vị đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó chú trọng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật tiếp công dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để người dân hiểu đúng bản chất vụ việc, biện pháp giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Và nhất là sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này. Thanh tra Chính phủ, với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu, sẽ đôn đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt những yêu cầu đặt ra.

Công tác tiếp công dân có ý nghĩa rất quan trọng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác này là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần giải quyết các bức xúc, tâm tư của người dân ngay từ cơ sở, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Thực tế cho thấy, ở những nơi nào người đứng đầu quan tâm, thường xuyên thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, gắn kết công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời tổ chức đối thoại với người dân thì ở đó tình hình khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết tốt. Vì vậy trong thời gian tới, để công tác tiếp công dân phát huy hiệu quả hơn nữa thì cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về lĩnh vực  này, đồng thời tăng cường các giải pháp đã đưa ra để góp phần nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo sự bình an trong xã hội, củng cố niềm tin của người dân với hệ thống chính trị.
Minh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com