LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 1796

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 484770

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17410299

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Chi bộ tổng hợp 1 thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị

Thứ năm - 09/01/2014 15:55
Năm 2013 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và là năm đầu nhiệm kỳ 2013 – 2015 của Chi bộ Tổng hợp 1 thuộc Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Với đặc thù chi bộ gồm đảng viên của rất nhiều bộ phận: Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó ban KTNS; Trưởng, Phó ban Pháp chế; 01 đảng viên là Chánh Văn phòng; 03 đảng viên là Trưởng, Phó phòng một số phòng chuyên môn thuộc Văn phòng. Nhưng trong năm qua Chi bộ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, từng bước nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác giáo dục chính trị, Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ Đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy, Đảng viên Chi bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tin tưởng và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không vi phạm các quy định của Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, chú trọng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Trong năm 2013, bám sát chức năng nhiệm vụ và chương trình công tác của HĐND tỉnh, của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Chi bộ đã xây dựng nội dung hoạt động phù hợp với đặc điểm của cơ quan; đã lãnh đạo cán bộ, công chức, đảng viên làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình như: Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, đồng chí đảng viên là lãnh đạo Thường trực đã cùng với Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng đề cương và có văn bản đôn đốc tiếp xúc cử tri gửi các đại biểu vì vậy hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu, tổ đại biểu được thực hiện đúng qui định. Trong hoạt động giám sát, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát; đến nay đã  hoàn thành các nội dung giám sát, khảo sát theo nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng điều hòa, phối hợp với các ban HĐND tỉnh, để thực hiện các nội dung giám sát, khảo sát phát sinh, theo yêu cầu của Thường trực tỉnh ủy hoặc yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Thực hiện Nghị quyết số: 76/NQ-HĐND, ngày 12/12/2012 về Chương trình xây dựng Nghị quyết và nội dung tham vấn nhân dân năm 2013 của HĐND tỉnh, trong tháng 6/2013, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, tổ chức tham vấn về chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Kết quả tham vấn đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, xem xét, thông qua. Thường trực HĐND tỉnh đã duy trì thực hiện tiếp công dân theo quy định, trong năm 2013 Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp 05 lượt công dân; tham gia cùng UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với công dân có đơn thư khiếu nại kéo dài nhiều năm.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xin ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức 04  kỳ họp trong năm 2013. Trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì họp với UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Giang, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan, để thống nhất nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản trình kỳ họp; đôn đốc và ấn định thời gian hoàn thành các văn bản trình kỳ họp. 
 Trong năm 2013, các đảng viên là thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND tỉnh. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, đã khẩn trương hoàn thiện các văn bản sau kỳ họp, ban hành Nghị quyết của kỳ họp đúng thời gian qui định; chủ trì họp với UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan để rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp.
Các đồng chí đảng viên là lãnh đạo Ban KTNS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia cùng với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh; tham dự kỳ họp; tham dự phiên họp hàng tháng của UBND tỉnh; tham dự các hội nghị, hội thảo do UBND tỉnh, các sở ngành tổ chức; tham dự các hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội tổ chức; Lãnh đạo Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tham dự kỳ họp cuối năm của một số xã, thị trấn theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, để đánh giá việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã”. Bên cạnh đó các đồng chí đảng viên đã lãnh đạo Ban KTNS, Ban Pháp chế đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban theo kế hoạch, như hoạt động giám sát, khảo sát; hoạt động thẩm tra các văn bản trình kỳ họp theo sự phân công của thường trực HĐND tỉnh (Ban KTNS đã chủ trì thẩm tra 15 báo cáo và dự thảo nghị quyết; ban pháp chế chủ trì  thẩm tra 16 báo cáo, dự thảo nghị quyết). Các báo cáo thẩm tra của 02 Ban đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Đối với các đồng chí đảng viên là lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, Phó phòng một số phòng chuyên môn của Văn phòng đã tích cực chủ động trong việc tham mưu và phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; đã tham mưu cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện thành công các cuộc giám sát, khảo sát; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn qua việc xây dựng các dự thảo Báo cáo, kế hoạch, công văn đảm bảo chất lượng; thực hiện công tác phục vụ chuẩn bị tốt các kỳ họp HĐND tỉnh... cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, Văn phòng đã phân công chuyên viên giúp việc cho các Ban để tiến hành thẩm tra báo cáo các loại theo đúng quy định và có chất lượng, giúp các vị đại biểu HĐND tỉnh nắm được vấn đề rõ ràng để đưa ra các quyết định đúng đắn, góp phần vào sự thành công của các kỳ họp HĐND tỉnh. Tổ chức phục vụ cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời đến đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh thông qua Trang thông tin điện tử. Phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tại các hội nghị, giám sát, tiếp xúc cử tri; đảm bảo các điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh. Thực hiện chế độ tài chính đúng quy định, tiết kiệm, có hiệu quả. Chủ động nghiên cứu tham mưu, nắm bắt kịp thời triển khai các nghị quyết, chính sách của Trung ương, Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND. Để đáp ứng nhu cầu công việc  ngày càng cao, Văn phòng đã quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, nâng cao về trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, và đặc biệt là trình độ tin học, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên viên, cán bộ theo học các lớp kiến thức quản lý nhà nước và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác của Văn phòng. Ngoài ra, Văn phòng còn thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách, giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, do đặc thù chi bộ, đảng viên thường xuyên phải đi công tác, nên việc duy trì sinh hoạt định kỳ của chi bộ theo lịch còn khó khăn. Để khắc phục tồn tại trên, đòi hỏi Chi ủy Chi bộ cần năng động hơn, linh hoạt hơn, để các Đảng viên vẫn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình mà vẫn đảm bảo sinh hoạt Chi bộ theo đúng qui định của Điều lệ Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; xây dựng chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan luôn trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

 

Tác giả: Hoàng Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com