LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 90

Máy chủ tìm kiếm : 22

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 6661

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 368281

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18556572

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Cần có cơ chế để đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị

Thứ năm - 07/03/2019 16:29
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định (Khoản 2 Điều 3 Luật đất đai 2013). Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất (Khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013). Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị (Khoản 4 Điều 3 Luật quy hoạch đô thị 2009). Trên địa bàn đô thị, trong quá trình phát triển, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân phải tuân thủ đồng thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, theo số liệu thống kê năm 2017, hiện nay, diện tích đất đô thị (bao gồm 5 phường của thành phố Hà Giang và 13 thị trấn) tính theo ranh giới phường, thị trấn là 34.504,09ha, chiếm 4,35% diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh. Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị cơ bản đảm bảo theo Luật đất đai 2013 và Luật quy hoạch đô thị 2009.

Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  giai đoạn 2011- 2020, trong  5 năm kỳ đầu (2011-2015), Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của tỉnh tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 07/02/2013. UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đối với 11/11 huyện, thành phố. Đối với 5 năm kỳ cuối (2015-2020), Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 09/5/2018, các huyện, thành phố đã tiến hành điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được lập, thẩm định, phê duyệt và công khai. Tuy nhiên, việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, Quy hoạch sử dụng đất tại đô thị nằm trong Quy hoạch sử dụng đất chung; Chất lượng lập Quy hoạch sử dụng đất chưa cao, vẫn còn những chỉ tiêu đạt thấp. Công tác dự báo trong lập Quy hoạch sử dụng đất chưa sát với thực tiễn, nhất là khu vực đô thị của tỉnh Hà Giang, việc dự báo quỹ đất cho phát triển thương mại, du lịch chưa đảm bảo; Việc tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi triển khai thực hiện dự án chưa được thực hiện nghiêm túc, còn hiện tượng một số khu vực chưa tuân thủ đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi triển khai thực hiện dự án. Kinh phí cho công tác Quy hoạch sử dụng đất còn hạn chế không đáp ứng nhu cầu thực tế. Người dân còn ít tham gia đóng góp ý kiến đối với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh.

Đối với quy hoạch đô thị, các đồ án quy hoạch chung do Sở Xây dựng lập, thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phê duyệt, 11/11 huyện, thành phố đã có đồ án Quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng, riêng thành phố Hà Giang đã phê duyệt 8 đồ án Quy hoạch phân khu, 11 đồ án quy hoạch chi tiết. Các đồ án quy hoạch đô thị cơ bản đã định hướng quy hoạch phát triển đô thị mang tính khoa học, phát triển bền vững, đã dự báo sát với tình hình phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số, nhu cầu phát triển quỹ đất ở, đất xây dựng phát triển đô thị...và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các ngành chức năng, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong vùng quy hoạch, đảm bảo đúng thời gian niêm yết, công khai lấy ý kiến theo quy định của pháp luật. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 tại Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 29/8/2018. Đối với 4 thị trấn khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, để phù hợp với tiêu chí, chức năng riêng của từng đô thị - trung tâm du lịch, nhiều khu chức năng sử dụng đất đã có sự thay đổi so với đồ án quy hoạch chung được duyệt. Hiện nay 4 thị trấn trên thực hiện Quy hoạch theo Quyết định số 438/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017 “Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, một số đồ án dự báo về phát triển xã hội, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chưa chính xác, thiếu tính thực tiễn, chưa có sự gắn kết và tham chiếu với các Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Đồ án quy hoạch chi tiết còn bất cập, nhất là việc kết nối hạ tầng, thoát nước, cấp nước, cấp điện... Công tác cắm mốc giới quản lý quy hoạch ra ngoài thực địa còn hạn chế, việc công khai quy hoạch và giám sát của cộng đồng dân cư trong thực hiện quy hoạch hình thức, chưa hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý còn nhiều vướng mắc, xử lý vi phạm còn một số vụ việc chưa triệt để.… Quy hoạch phân khu được triển khai để điều tiết sử dụng đất, kết nối hạ tầng cơ sở, nhưng thiếu hoặc không tách bạch được với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dẫn đến những khó khăn trong việc đầu tư, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đối với các dự án đầu tư tại đô thị. Quy hoạch chi tiết tại các phường, các khu có chức năng đặc thù chưa có nội dung thiết kế đô thị, hoặc nếu có thì còn sơ sài, chưa đủ cơ sở để xây dựng quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị. Bên cạnh đó, quy hoạch chi tiết 1/500 thường xuyên được điều chỉnh tăng diện tích kinh doanh giảm diện tích công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội và cây xanh dẫn đến dự án sau được thực hiện không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, thiếu các công trình phúc lợi công cộng.

Việc thực hiện quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập, như thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn vẫn là vấn đề tồn tại lớn, thiếu các quy hoạch, các quy định về quản lý quảng cáo, chiếu sáng đô thị vào ban đêm, cây xanh đô thị...; sự phối hợp quản lý quy hoạch giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ… Ý thức chấp hành pháp luật xây dựng của các chủ đầu tư, chủ công trình còn yếu, có trường hợp cố tình vi phạm.  Công tác quản lý đầu tư, trật tự xây dựng vẫn còn nhiều yếu kém, nhất là tình trạng các công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, không đúng thiết kế vẫn xảy ra. Đặc biệt, tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ sông, suối, hệ thống thoát nước, lấn chiếm hè đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua quá trình triển khai thực hiện, một vấn đề khó khăn đối với cơ quan quản lý đó là chưa có sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất. Mặc dù đã có sự thống nhất về mục tiêu chung là bảo đảm cơ sở khoa học và thực tế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội một cách hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; sự thống nhất về trình tự lập quy hoạch. Tuy nhiên, tính đồng bộ chưa cao, chưa có sự thống nhất về không gian và thời gian, nội dung lập và điều chỉnh quy hoạch có nhiều điểm khác nhau ở hệ thống quy hoạch, việc xác định các chỉ tiêu  sử dụng đất của cùng một giai đoạn không thống nhất. Quy hoạch đô thị chưa phù hợp thực tế phát triển tại địa phương, còn phải điều chỉnh nhiều lần. Riêng đối với Thành phố Hà Giang, từ năm 2013 đến năm 2018, phải điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 32 lần với 45 vị trí khu vực để đầu tư các dự án công trình trọng tâm, trọng điểm. Và đặc biệt có một khoảng cách lớn giữa quy hoạch mang tính tầm nhìn và thực tế triển khai quy hoạch được duyệt. Thiếu cơ chế chính sách chuyển hoá quy hoạch thành các chương trình kế hoạch thực thi phù hợp với thực tế phát triển của địa phương, nên còn số ít quy hoạch “treo” sau khi được duyệt.

Phần lớn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh còn lúng túng trong việc gắn kết các Quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển các ngành, quy hoạch xây dựng đô thị. Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện. Quá trình triển khai thực tế, có địa bàn mà nội dung trong đồ án quy hoạch đô thị và nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khác nhau điển hình như khu vực đầu Cầu Mè – thành phố Hà Giang.

Chính vì những bất cập đó, công tác quản lý đất đô thị, quản lý quy hoạch đô thị trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, các quy hoạch chưa là cơ sở để thu hút đầu tư vào địa bàn. Cùng với đó, công tác quản lý việc sử dụng đất tại đô thị chưa được quan tâm chú trọng, còn để xảy ra nhiều vụ sử dụng đất không đúng mục đích chậm phát hiện, có trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên đất sai mục đích xây dựng. Diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận quyền  sử dụng đất tại khu vực đô thị vẫn còn thấp so với nhu cầu cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ sở dữ liệu địa chính chưa được xây dựng đầy đủ cho các khu vực đất đô thị, nhất là khu vực thành phố Hà Giang và một số thị trấn là trung tâm của các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Bắc Quang; Trong quá trình quản lý, chưa thu hút được sự giám sát của cộng đồng dân cư trong thực hiện quy hoạch đô thị, vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất đai, hủy hoại đất, chuyển mục đích, san đào đất trái phép, xây dựng các công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch, không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, không đúng thiết kế,  sử dụng đất không đúng mục đích vẫn xảy ra.

Để đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, trước hết rất cần sự thống nhất trong hệ thống những quy định của pháp luật. Luật Quy hoạch ra đời là cơ sở để khắc phục hiệu quả nhất vấn đề này, và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (điều 6, điều 29 sửa đổi về Luật đất đai và Luật quy hoạch đô thị). Tuy nhiên để đi vào triển khai hiệu quả, rất cần Chính phủ sớm chỉ đạo hướng dẫn nội dung này, nhằm khắc phục những vấn đề còn chồng chéo các quy định có liên quan đến quản lý đất đai nói chung và đất khu vực đô thị nói riêng. Nhất là quy định thống nhất về thời kỳ quy hoạch, về không gian và các loại hình, các cấp quy hoạch, về công tác thẩm định, về cách phân loại đất, về quản lý, thực hiện quy hoạch giữa Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. Chính phủ cũng cần chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu biện pháp để người dân được tham gia hiệu quả hơn vào công tác giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, để từ đó làm tốt công tác phòng ngừa sai phạm ngay từ đầu; dành nguồn lực tập trung vào công tác tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sâu rộng trong toàn dân bằng những hình thức phù hợp với từng vùng, miền về Luật đất đai, về quản lý quy hoạch đô thị, về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, tránh trường hợp người dân khiếu kiện do thiếu hiểu biết, khiếu kiện sai địa điểm và tránh việc khiếu kiện đông người.

Về phía chính quyền tỉnh, cần nâng cao hiệu quả công tác dự báo nhu cầu sử dụng các loại đất đô thị trong tương lai gần cần sát với thực tiễn, để có phương hướng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp và tham mưu tích hợp vào quy hoạch chung đồng bộ. Đổi mới công tác lấy ý kiến của người dân sinh sống trong vùng khi lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị. Có cơ chế để người dân giám sát hiệu quả việc thực hiện các  quy hoạch đã được phê duyệt. Cần gắn kết và tham chiếu với các Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Quy hoạch chi tiết cần tính toán việc kết nối hạ tầng, thoát nước, cấp nước, cấp điện, việc thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, về quản lý quảng cáo, chiếu sáng đô thị vào ban đêm, cây xanh đô thị. Triển khai tuyên truyền và thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, khắc phục ngay những hiện tượng cùng một địa bàn mà nội dung trong đồ án quy hoạch đô thị và nội dung của kế hoạch sử dụng đất khác nhau. Hạn chế việc điều chỉnh để đảm bảo quy hoạch chung, khi buộc phải điều chỉnh để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, cần tư vấn kỹ của các ngành chức năng, để đảm bảo tuân thủ thống nhất các loại quy hoạch, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng. Trong quá trình chấp thuận các dự án đầu tư vào khu vực đô thị cần yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đang có hiệu lực, rà soát các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai để đảm bảo tuân thủ các quy hoạch nói trên. Đặc biệt cần tính đến yếu tố cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, tránh trường hợp công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện. Đặc biệt cần ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chính quy, hiện đại đối với vác khu vực đô thị trong toàn tỉnh. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ: Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai hiện đại và đồng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lĩnh vực quản lý đất đai. Tăng cường sự lãnh đạo, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Xử lý đối với những đơn vị sử dụng sai mục đích nhằm bảo vệ quỹ đất thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo quyền lợi của người dân trên địa bàn, phát huy có hiệu quả nguồn lực từ đất. Tích cực tuyên truyền người dân không mua, bán đất, nhận sang nhượng quyền sử dụng đất tại các khu đất chưa đảm bảo hạ tầng thiết yếu, chưa khớp nối hạ tầng chung, chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan theo quy định pháp luật đất đai.

Để có một đô thị phát triển bền vững, đòi hỏi việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý  sử dụng đất đai tại đô thị được tuân thủ nghiêm túc. Đó không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan quản lý nhà nước mà còn của cả mọi người, mọi nhà và toàn xã hội./.
Minh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com