LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 76

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 66


Hôm nayHôm nay : 22018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 431990

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18620281

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Thứ năm - 09/07/2020 02:45
Thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND năm 2015 và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 về Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.
Đ/c Ngô Xuân Nam - Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh thông qua Báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp

Đ/c Ngô Xuân Nam - Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh thông qua Báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách thể hiện sự nhất trí cao với báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và khảng định: Trong sáu tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 trong bối cảnh, điều kiện hết sức khó khăn, cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng phải chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid -19 và chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trên gia súc và cây trồng đã tác động xấu đến mọi mặt của đời sống xã hội, tác động đến các hoạt động kinh tế như: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tiến độ thi công các chương trình, dự án, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; doanh thu về du lịch và dịch vụ…các hoạt động xã hội như học tập, vui chơi giải trí, đi lại của nhân dân bị gián đoạn, ngừng trệ, hạn chế do phải cách ly và dãn cách xã hội. Nhưng với định hướng, chủ trương, biện pháp kịp thời của Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nhất là công tác chỉ đạo kịp thời, điều hành linh hoạt, các giải pháp hiệu quả của UBND tỉnh cho nên tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân vẫn tăng 0,43%; thu ngân sách đạt 51,7% dự toán TW giao, 39% dự toán tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.841 tỷ đồng… Đó là kết quả của sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, công tác điều hành của UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, năng động, quyết liệt, hiệu quả, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; gặp mặt động viên, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các ngành chức năng lập thủ tục trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, để triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở phân bổ nguồn lực hợp lý để tập trung vào các dự án trọng điểm, cấp bách của tỉnh mang tính lan tỏa và các dự án chào mừng Đại hội Đảng các cấp. UBND tỉnh đã xây dựng và thực hiện kịch bản, phương án về điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 07 tháng cuối năm 2020, khẩn trương khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, bù đắp giá trị sản xuất bị sụt giảm trong các tháng đầu năm do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh, với quyết tâm cao nhất là không điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Qua thẩm tra, Ban KT-NS cũng nhận định về những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm đó là: Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng giảm sâu so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch năm: Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 0,43% (thấp hơn mức tăng 5,03% so với cùng kỳ và thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 7% của cả năm); tổng đầu tư toàn xã hội (chỉ bằng 80% so cùng kỳ và đạt 42% KH năm); giá trị sản xuất công nghiệp giảm 2,6% so với cùng kỳ, (chỉ số sản xuất ngành công nghiệp giảm 7,19% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 34,9% so với cùng kỳ; tổng doanh thu vận tải, dịch vụ giảm 19,54% so với cùng kỳ, hoạt động thương mại bị ngừng trệ, doanh thu từ dịch vụ và du lịch giảm mạnh…Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 ở cấp cơ sở qua các năm thực hiện còn bộc lộ một số yếu kém, tồn tại như: Công tác xây dựng, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chưa nghiêm túc (UBND một số huyện không trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 như huyện Mèo Vạc, Bắc Mê); chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý sau đầu tư và đánh giá hiệu quả sau đầu tư; chưa thực sự bám sát vào mục tiêu tái cơ cấu kinh tế để xác định cơ cấu đầu tư theo lĩnh vực hợp lý và hiệu quả; phân bổ nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 ở cấp cơ sở còn dàn trải và manh mún; tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công còn chậm, một số huyện tiếp tục làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong giai đoạn 2016 – 2020. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương còn mang tính hình thức, chủ yếu quan tâm đến tiêu chí về xây dựng kết cấu hạ tầng, coi nhẹ các tiêu chí an sinh xã hội mang tính dài hạn như: Tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường sinh thái…Công tác giám sát cộng đồng đối với các công trình chưa thường xuyên và sâu sát, cùng với đó công tác quản lý, bảo vệ, duy tu bảo dưỡng chưa được quan tâm cho nên chất lượng và tuổi thọ công trình không cao. Việc triển thực hiện các dự án thu hút đầu tư còn chậm và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa đạt được tiến độ theo kế hoạch; trong 6 tháng đầu năm số dự án thu hút đầu tư phải thông báo chấm dứt hoạt động và thu hồi là 06 dự án. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản mặc dù đã được chấn chỉnh, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là công tác quản lý về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Trên cơ sở những nhận định, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh cần: Tổ chức rà soát, đánh giá các chỉ tiêu còn đạt thấp và rất thấp trong 6 tháng đầu năm, nhất là chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh, để đề ra các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như tổng vốn đầu tư toàn xã hội; thu ngân sách trên địa bàn; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa; giá trị sản xuất của các ngành kinh tế.... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh có sức thu hút cao; có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc thủ tục đầu tư, thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai, sớm đi vào hoạt động; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chung thành phố và điều chỉnh quy hoạch các huyện vùng cao để có căn cứ tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng thu ngân sách năm 2020; rổ chức tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó đánh giá sâu về cơ cấu đầu tư theo lĩnh vực; chất lượng công trình, dự án; công tác quản lý sau đầu tư, hiệu quả sau đầu tư... làm cơ sở để xây dựng và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo hiệu quả hơn. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa người sản xuất và các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và bao tiêu nông sản và các sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; sớm hoàn thiện các chính sách phát triển cây có múi và cải tạo vườn tạp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025 nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục rà soát đối với các dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách, kiên quyết thông báo chấm dứt hoạt động và thu hồi đối với các dự án kém hiệu quả, cố tình kéo dài thời gian thực hiện, chiếm dụng đất trong nhiều năm mà không thực hiện dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả của các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Bên cạnh đó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh cần quyết liệt hơn trong việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản; tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trong đó có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ); đánh giá sự phù hợp của các dự án khai thác khoáng sản và Quy hoạch khoáng sản với Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; việc đáp ứng các điều kiện của dự án về môi trường, thị trường, định hướng phát triển KTXH của tỉnh...Tăng cường công tác thanh tra, xử lý đối với các doanh nghiệp, cơ sở khai thác khoáng sản vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác đối với các doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (nợ thuế 373 tỷ thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản); chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các doanh nhiệp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; đôn đốc nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành; chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng; chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch chi tiết để cụ thể hóa phương án điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và có giải pháp hiệu quả để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tốc độ tăng tổng sản phẩm  bình quân năm 2020 là 7%; cần có giải pháp tích cực để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu 410 triệu USD; chỉ đạo các huyện, thành phố làm tốt công tác quản lý, rà soát, đôn đốc việc thu hồi nợ vốn vay theo các chính sách của tỉnh như: Nghị quyết 209, 86, Nghị quyết 35… để bảo toàn nguồn vốn vay; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu xây dựng Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong các năm tới.
Hùng Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com