LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 9390

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 476550

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17402079

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Kết quả hoạt động năm 2020 của HĐND tỉnh

Thứ hai - 07/12/2020 11:36
Trong năm 2020, HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra, kịp thời ban hành các nghị quyết thể chế hóa các chủ trương của Đảng, các quy định của cơ quan thẩm quyền cấp trên, quyết định những chính sách, biện pháp có tỉnh khả thi cao, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh Kỳ họp 16 HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Toàn cảnh Kỳ họp 16 HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về tổ chức các Kỳ họp: Trong năm, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 05 Kỳ họp Trong đó: 02 Kỳ họp thường lệ và 03 Kỳ họp chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp và thống nhất với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan Tư pháp về nội dung, chương trình Kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đã đôn đốc UBND tỉnh và các ngành liên quan chuẩn bị các văn bản, tài liệu gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và chỉ đạo Văn phòng chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức, phục vụ kỳ họp. Đặc biệt Thường trực HĐND tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 13 theo hình thức trực tuyến, trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu, khảo sát các nội dung liên quan phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực được phân công, tại các Kỳ họp đã thẩm tra 56 dự thảo Nghị quyết, 21 báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan Tư pháp trình tại các Kỳ họp, đảm bảo thời gian, chất lượng, tính phản biện và chính kiến rõ ràng, làm cơ sở để các đại biểu thảo luận, biểu quyết. Tại Kỳ họp HĐND tỉnh biểu quyết 56 Nghị quyết; các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp đảm bảo đúng luật, đúng thẩm quyền, chất lượng, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương; các nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình theo quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh; trong đó, đã ban hành một số Nghị quyết quan trọng, cấp bách như: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thông qua phương án dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021...
 
HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang đối với các sở, ban, ngành thuộc khối Nội chính
 
Về hoạt động giám sát: HĐND tỉnh đã xem xét 24 báo cáo tại các Kỳ họp và có 42 lượt đại biểu phát biểu thảo luận các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết và hoàn thành 18 cuộc giám sát, trong đó: HĐND tỉnh hoàn thành giám sát về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương của thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn 2017-2020 và giám sát về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Hà Giang; chỉ đạo, thực hiện cuộc giám sát về công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh; các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành 04 cuộc giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 15 văn bản do UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành 11 cuộc giám sát về công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Qua giám sát đã chuyển 15 kiến nghị với Trung ương, 39 kiến nghị với UBND tỉnh, 43 kiến nghị với các sở ngành và 48 kiến nghị với UBND với các huyện, thành phố về những vướng mắc, tồn tại trong thực hiện công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; công tác theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát đối với các cơ quan, đối tượng chịu sự giám sát được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện thường xuyên. Cơ bản các kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng chịu sự giám sát nghiêm túc triển khai, thực hiện. Các cơ quan được giám sát đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phục vụ cho công tác giám sát.
 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Hà Giang tiếp xúc cử tri tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang
 
Về hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân và tiếp nhận, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Các Tổ đại biểu đã thực hiện TXCT tại 102 điểm thuộc các xã, phường, thị trấn. Qua các buổi TXCT đã tổng hợp chuyển 03 kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang và 107 kiến nghị đến UBND tỉnh đề nghị xem xét, giải quyết. Đến nay UBND tỉnh đã giải quyết 107 kiến nghị theo thẩm quyền; còn 03 kiến nghị gửi cơ quan Trung ương và các kiến nghị trước Kỳ họp 16 HĐND tỉnh đang chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tiếp nhận 74 đơn thư của công dân gửi đến và xem xét chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra trong năm 2020 Thường trực HĐND tổ chức 11 Phiên họp; kịp thời xử lý 15 nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh trình giữa hai Kỳ họp theo đúng thẩm quyền; xem xét quyết định về công tác cán bộ, các chế độ chính sách thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo phân cấp của Tỉnh ủy: ban hành 14 quyết định về công tác cán bộ, các chế độ chính sách đối với cán bộ; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; tham gia ý kiến đối với một số dự thảo Luật theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Ban biên tập cuốn Kỷ yếu hoạt động HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVII; chỉ đạo xây dựng đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; dự các phiên họp Thường trực, BTV Tỉnh ủy, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh; tham gia Ban chỉ đạo và dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ các sở, ngành, huyện, thành phố, cơ sở; Hội nghị, Hội thảo do Trung ương, tỉnh tổ chức; các cuộc họp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ các huyện, xã theo Quyết định 2204-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo để phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh: các kỳ họp HĐND tỉnh, các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các hoạt động khác của đại biểu; đảm bảo các chế độ chính sách đối với các đại biểu; chỉ đạo xây dựng cuốn Kỷ yếu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xây dựng Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 1004/2020/NQ-QH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo  Ban biên tập duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra, HĐND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 như sau: Chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021; phục vụ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo đúng quy định; tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ, chuyên đề của HĐND tỉnh. Ban hành Quy chế hoạt động và Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện các nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021 theo nghị quyết HĐND tỉnh và theo Chương trình hoạt động năm 2021 của HĐND tỉnh đề ra; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo sự phân công của an thường vụ,  Thường trực Tỉnh ủy và Đảng Đoàn HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tổ chức phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, yêu cầu và đôn đốc các cấp, ngành chức năng giải quyết đơn, thư của công dân theo thẩm quyền; tham gia các chương trình giám sát của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội , các cơ quan của Quốc hội tại địa phương; các chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của UBTVQH và các bộ ngành Trung ương; chỉ đạo các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, dự và đóng góp trách nhiệm tại các kỳ họp HĐND tỉnh, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tổ chức và tham gia các hoạt động giám sát; tiếp nhận, xử lý, theo dõi và đôn đốc các cấp, các ngành chức năng giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; chỉ đạo phát hành cuốn Kỷ yếu hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND tỉnh.
Thanh Hà
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com