LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 3635

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 426020

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16763070

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang

Thứ hai - 13/01/2020 16:32
Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Toàn cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2019

Toàn cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2019

Nhiệm vụ này được quy định theo hướng khái quát chung tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; một số văn bản pháp luật chuyên ngành như: Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách; các nghị định của Chính phủ và thông tư của các bộ, ngành Trung ương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh. Trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, thông qua các phiên họp định kỳ hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét quyết định và cho ý kiến đối với 103 vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND tỉnh trình. Nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Cho chủ trương đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2021; phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư công và bổ sung dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; việc điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (điều chỉnh giao bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước, việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước); cho ý kiến về quản lý, sử dụng tài công sản (như: bán các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; máy móc thiết bị chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng, diện tích nhà làm việc chuyên dùng... Qua nhiều năm triển khai thực hiện cho thấy, việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế - ngân sách (chiếm trên 96% các đề xuất), nên hoạt động xử lý của Thường trực HĐND tỉnh cũng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực này.

Về trình tự thực hiện: Sau khi nhận được báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND phân nhóm những nội dung thuộc thẩm quyền, nội dung cấp thiết phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh để giao các Ban HĐND tỉnh liên quan thẩm tra. Hầu hết các nội dung UBND tỉnh trình đều đã có văn bản cho chủ trương chấp thuận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nên việc thẩm tra, quyết định của Thường trực HĐND tỉnh cũng thuận lợi hơn. Căn cứ kết quả thẩm tra của các Ban có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh đưa ra phiên họp định kỳ hàng tháng để thảo luận và quyết định. Ngay sau khi được thông qua, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản gửi UBND tỉnh để triển khai thực hiện. Đối với những vấn đề cấp thiết phát sinh cần sớm có ý kiến, Thường trực HĐND tỉnh giao lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh có liên quan thẩm tra, đề xuất và gửi văn bản xin ý kiến trực tiếp các thành viên Thường trực và tổng hợp để sớm có văn bản trả lời UBND tỉnh; đồng thời thông báo lại kết quả tại phiên họp Thường trực HĐND gần nhất. Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề còn chưa rõ ràng, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh giải trình làm rõ hoặc tổ chức làm việc với các sở, ngành liên quan để yêu cầu làm rõ trước khi có ý kiến bằng văn bản. Những nội dung phát sinh được giải quyết giữa hai kỳ họp đều được Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, việc xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp luôn được Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang quan tâm, chú trọng, bằng cách phân công, điều hòa hợp lý hoạt động của các Ban HĐND tỉnh nên nhiều vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh giữa 2 kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh tháo gỡ, xử lý kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các vấn đề đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao vị thế của HĐND tỉnh, đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh chất lượng, hiệu quả hơn, qua đó tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương phát triển.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn hoạt động, trong quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp còn có một số khó khăn, hạn chế và bất cập như:

Thứ nhất, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và văn bản hướng dẫn thực hiện không giao thẩm quyền cho Thường trực HĐND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp mà Thường trực HĐND chỉ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 104, đó là: Đề xuất, chuẩn bị kỳ họp, tổ chức giám sát và một số công việc khác của Thường trực HĐND. Mọi vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND đều được giải quyết tại kỳ họp HĐND, không có bất cứ hình thức ủy quyền, giao quyền, phân công của HĐND tỉnh cho Thường trực HĐND tỉnh. Mặt khác, ngày 30.01.2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn một số hoạt động của HĐND. Vấn đề thẩm quyền của Thường trực HĐND không được đặt ra, việc xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh phải được tiến hành tại kỳ họp HĐND tỉnh. Điều đó đã gián tiếp khẳng định Thường trực HĐND tỉnh không có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Trong khi đó, một số Luật và văn bản quy phạm lĩnh vực chuyên ngành có giao thẩm quyền cho Thường trực HĐND tỉnh, như:

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014 quy định Thường trực HĐND tỉnh có thẩm quyền “quyết định”: Phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách; phân bổ, điều chỉnh ngân sách Nhà nước; phân bổ chi tiết các khoản chi; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (đối với dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm)…. Tuy nhiên, Điều 3 Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã bãi bỏ quy định giao thẩm quyền cho Thường trực HĐND cùng cấp xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai, Luật Quản lý sử dụng tài sản công quy định Thường trực HĐND tỉnh có thẩm quyền “cho ý kiến” về: Dự phòng ngân sách; hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k); quy định danh mục, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng; diện tích tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc chuyên dùng….

Như vậy, có thể thấy rằng việc quy định thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp chưa được làm rõ, đầy đủ và thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; gây khó khăn cho Thường trực HĐND tỉnh trong thực hiện các vấn đề có liên quan phát sinh giữa hai kỳ họp. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động của HĐND, có nhiều vấn đề quan trọng hoặc cấp bách, phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương cần quyết định ngay. Trong khi đó, theo quy định của các luật và văn bản, nhiệm vụ này thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND nên phải đợi đến kỳ họp của HĐND tỉnh mới được xem xét, quyết định, nên sẽ gây khó khăn đến công tác lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương như: Việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung cho địa phương, quyết định chủ trương đầu tư các dự án...

Thứ hai, về quy trình giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND mà UBND tỉnh xin ý kiến giữa hai kỳ họp chưa được Trung ương quy định cụ thể dẫn tới việc các địa phương thực hiện không thống nhất; chưa xác định rõ trách nhiệm của UBND khi đề nghị Thường trực HĐND đối với những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Thực tế cho thấy, do chưa có quy định, nhiều trường hợp UBND tỉnh khi xin ý kiến của Thường trực HĐND chỉ có văn bản đề nghị, không có hồ sơ kèm theo, UBND tỉnh chỉ cung cấp khi có yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh.

Thứ ba, theo quy định, Ban của HĐND tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập thể, do đó các nội dung, quyết định của Ban phải thông qua tập thể Ban. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc thẩm tra các văn bản phát sinh giữa 02 kỳ họp chủ yếu do Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách của các Ban HĐND tỉnh quyết định mà chưa tổ chức họp Ban để lấy ý kiến thống nhất các thành viên Ban trước khi báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định nên có lúc, có nơi chưa đi sâu đánh giá, phân tích hết các nội dung của vấn đề.

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát, chế độ thông tin, báo cáo,... những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh cũng chưa được quy định cụ thể nên việc tổ chức thực hiện, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện còn những hạn chế nhất định.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, việc đề nghị giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh yêu cầu phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với các quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thực tế địa phương. Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, trung thực, khách quan đúng thẩm quyền. UBND tỉnh chỉ xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND và Thường trực HĐND chỉ cho ý kiến về những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Hai là, căn cứ vào nội dung UBND trình, Thường trực HĐND tỉnh chủ động phân công cho các Ban HĐND thẩm tra theo lĩnh vực của từng Ban. Quy trình thẩm tra phải tuân thủ đúng trình tự, nội dung, các bước theo quy định; chịu trách nhiệm về những nội dung đã thẩm tra. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, đề xuất của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến.

Ba là, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những vấn đề khác có liên quan. Xem xét xây dựng Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong việc giải quyết các vần đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Bốn là, nội dung, hồ sơ, thủ tục trình phải đúng quy định về thẩm quyền, đảm bảo các thông tin cần thiết có liên quan để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định, Thường trực HĐND tỉnh không xem xét cho ý kiến những nội dung trình không đảm bảo hồ sơ, thủ tục.
Hoàng Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com