LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 170

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 162


Hôm nayHôm nay : 20548

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 460309

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18648600

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khoá XVII

Thứ ba - 17/07/2018 10:38
Từ ngày 09 đến 11/7/2018, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Khoá XVII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng được thông qua. Sau đây là những nội dung chủ yếu của Kỳ họp:
I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP.
1. Xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá và thảo luận 20 báo cáo và 14 tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan Tư pháp (Trong đó có 9 báo cáo và 14 tờ trình trình trực tiếp tại kỳ họp, 11 báo cáo đại biểu tự nghiên cứu);
Các Báo cáo được trình bày tại Kỳ họp gồm: Báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND tỉnh; các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.
 Kỳ họp nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang thông qua Thông báo kết quả tham gia xây dựng, củng cố chính quyền năm 2018 và những kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh; nghe Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Năm - Quốc hội khoá XIV.
Các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp: Thực hiện theo Điều 85 Luật Tổ chức chính quyền địa phương về trình tự thông qua dự thảo Nghị quyết, tại Kỳ họp này, Giám đốc các sở, ngành trình bày tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực; Trưởng các ban HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra theo lĩnh vực và chủ tọa Kỳ họp điều hành xin ý kiến đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết theo từng lĩnh vực, như sau:
- Nhóm các tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách gồm 08 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết do Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài Nguyên - Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Công thương trình bày.
- Nhóm các tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội gồm 04 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính trình bày.
- Nhóm tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban Pháp chế gồm 01 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết do Giám đốc Sở Nội vụ trình bày.
- Nhóm tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban Dân tộc gồm 01 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết do Giám đốc Sở Tài chính trình bày.
Về công tác cán bộ: Kỳ họp đã xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu đối với ông Nguyễn Sơn Hà, do chuyển công tác ra khỏi tỉnh Hà Giang; miễn nhiễm chức danh: Trưởng Ban Pháp chế; Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách; Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; tiến hành bầu bổ sung các chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Pháp chế; Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với 01 đồng chí, bầu bổ sung 02 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
2. Hoạt động thảo luận.
Kỳ họp dành thời gian ½ ngày chia 4 tổ thảo luận. Đã có 49 lượt ý kiến tham gia vào các văn bản trình kỳ họp (gồm 37 ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và 12 lượt ý kiến của đại biểu mời). Qua thảo luận, đa số đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Một số ý kiến tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thảo luận các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực đòi hỏi các ngành, các cấp phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm phát triển kinh tế bền vững, ổn định, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn – xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018 và các năm tiếp theo.
Đối với các dự thảo nghị quyết, các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Đồng thời quan tâm thảo luận, làm sáng tỏ thêm một số nội dung về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Vì đây là chính sách riêng của tỉnh, qua đó các đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể về đối tượng áp dụng, thời gian thực hiện, mức hỗ trợ... để khi ban hành Nghị quyết đạt được kết quả. Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp báo cáo các ý kiến thảo luận ở tổ về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Qua thảo luận tại Hội trường, đã có thêm 21 lượt ý kiến tham gia phát biểu để đi đến thống nhất.
3. Hoạt động chất vấn:
Hoạt động chất vấn từng bước được đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Việc chất vấn của các đại biểu được thực hiện theo các lĩnh vực, nhóm vấn đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm qua hoạt động giám sát, khảo sát, TXCT của đại biểu để yêu cầu lãnh đạo các sở: Tài nguyên - Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Công thương; Giáo dục - Đào tạo; Xây dựng; Giao thông - Vận tải và Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trả lời chất vấn theo hướng rút ngắn thời gian đặt câu hỏi và thời gian trả lời để tăng hoạt động tranh luận trong chất vấn. Tại phiên chất vấn đã có 11 lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đối với thủ trưởng các sở ngành nêu trên và có 09 lượt đại biểu tranh luận, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu đã chất vấn.
Qua chất vấn cho thấy: Các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đặt câu hỏi ngắn gọn, chỉ ra các nguyên nhân hạn chế, yêu cầu xác định rõ lộ trình, thời gian và biện pháp thực hiện của của các sở, ngành. Thủ trưởng các sở, ngành cũng đã trả lời trực tiếp vào nội dung được hỏi, không né tránh những vấn đề phức tạp; thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra những giải pháp, lộ trình, thời gian thực hiện trong thời gian tới. Về cơ bản, các đại biểu cũng đồng tình nhất trí với các ý kiến trả lời của thủ trưởng các sở, ngành. Sau phiên chất vấn, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để UBND tỉnh và các sở ngành, ban ngành tổ chức thực hiện; HĐND tỉnh giám sát, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Cũng tại phiên chất vấn, qua đường dây nóng chủ tọa đã tiếp nhận 01 ý kiến, phản ánh của cử tri (cử tri thành phố Hà Giang). Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét chuyển ý kiến này đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
II. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP:
Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 20 nghị quyết (trong đó có 05 Nghị quyết về công tác cán bộ,14 nghị quyết chuyên đề và 01 nghị quyết chấn vấn).
* Nghị quyết về công tác cán bộ:
1. HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Sơn Hà - Nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổ đại biểu huyện Bắc Mê do chuyển công tác về Quân khu II.
2. HĐND đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm các chức danh Trưởng ban Pháp chế đối với ông Hoàng Đình Phới; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Đỗ Anh Tuấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (kiêm nhiệm) đối với ông Hoàng Hải Lý; Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (kiêm nhiệm) đối với ông Nguyễn Hồng Hải.
3. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Lê Quang Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng ban KTNS đối với ông Ngô Xuân Nam, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (kiêm nhiệm) đối với ông Thào Mí Sính - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (kiêm nhiệm) đối với ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.
4. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Bùi Văn Tuân - Bí thư Huyện ủy Bắc Mê.
5. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Hải Lý - Giám đốc Sở Nội vụ và ông Lương Văn Đoàn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
* Nghị quyết chuyên đề:
1. Nghị quyết Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem, kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh.
2. Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi, phân bổ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh.
3. Nghị quyết Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
4. Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh.
5. Nghị quyết Quy định định mức phân bổ hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
6. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. (Đây là chính sách đặc thù của tỉnh Hà Giang)
7.  Nghị quyết Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh.
8. Nghị quyết Quy định thời gian gửi các báo cáo tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách; thời gian giao dự toán; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
9. Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.
10. Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh năm 2018.
11. Nghị quyết về thông qua kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang.
12. Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
13. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về ban hành Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh Hà Giang.
14. Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.
15. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các Nghị quyết nêu trên sẽ được Văn phòng đăng tải toàn văn trên Mục nghị quyết khóa XVII, kỳ họp VII của Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử Hà Giang theo địa chỉ: dbnd.hagiang.gov.vn.
III. VẤN ĐỀ KHÁC
Ngoài các nội dung nêu trên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ nhân dân các dân tộc tại các huyện trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua. Tổng số tiền quyên góp là 54.250.000 đồng (năm mươi tư triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng). Số tiền trên đã được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để trao tận tay nhân dân vùng lũ để khắc phục hậu quả.
Trên đây là thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com