LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 106

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 102


Hôm nayHôm nay : 24482

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 353785

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16690835

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Thông báo dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khoá XVII – Nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba - 26/06/2018 15:18
 
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KỲ HỌP.
1. Thời gian: Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 9 đến ngày 11/7/2018), trong đó có 02 phiên họp được truyền hình trực tiếp trên sóng HGTV (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang): Phiên Khai mạc truyền hình trực tiếp từ 7h 30' đến 11h 30' ngày 09/07/2018; Phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp truyền hình trực tiếp từ 13h 30' đến 17h00' ngày 11/07/2018;
Chiều ngày 08/07/2018 tổ chức Phiên họp trù bị và đi viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị xuyên.
2. Địa điểm họp: Tại hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh Hà Giang.
II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP: Dự kiến Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề sau:
1. Các Báo cáo trình Kỳ họp: 23 báo cáo của các cơ quan, trong đó:
a)  08 báo cáo của UBND tỉnh, gồm: Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo thu chi ngân sách; báo cáo phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri; báo cáo thực hiện nghị quyết chất vấn, trả lời chất vấn...
b) 12 Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Gồm: Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND; báo cáo tham vấn; báo cáo kết quả giám sát...
c) 03 báo cáo của các cơ quan Tư pháp
III. Các Tờ trình trình Kỳ họp: 14 tờ trình chuyên đề và các tờ trình về công tác cán bộ của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, trong đó:
1. UBND tỉnh trình 12 tờ trình: Nội dung chính của các Tờ trình là cụ thể hóa các quy định của Trung ương và ban hành một số cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2. Thường trực HĐND tỉnh trình 02 tờ trình: Nội dung chính của các tờ trình là chương trình giám sát năm 2019 và thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh.
IV. Nội dung cơ bản của một số tờ trình như sau:
 1. Tờ trình Quy định mức phân bổ hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Cụ thể hóa Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Theo đó, UBND tỉnh dự kiến trình Kỳ họp xem xét quyết định dự kiến định mức hỗ trợ kinh phí lập kế hoạch đầu tư cấp xã, như sau:
- Đối với Tổ kế hoạch thôn: 500.000 đồng/năm/tổ (để chi cho tổ chức họp thôn đánh giá tình hình thực hiện, xây dựng danh mục dự án đầu tư của thôn và báo cáo Ban quản lý xã, bao gồm văn phòng phẩm để chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc họp của thôn).
- Đối với Ban quản lý cấp xã: 3.000.000 đồng/năm/1 Ban quản lý (để chi cho công tác xây dựng dự thảo kế hoạch; họp thông qua dự thảo kế hoạch, hoàn thiện kế hoạch đầu tư CTMTQG cấp xã, bao gồm chi phí văn phòng phẩm).
2. Tờ trình Quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem, kiểm tra báo chí lưu chiểu (Cụ thể hóa Thông tư số 81/2017/TT-BTC, ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính). UBND tỉnh dự kiến đề xuất quy định mức chi như sau:
- Chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là 165.000 đồng (1 ngày)/định mức tin, bài theo ngày. Đối tượng là công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và cộng tác viên được sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng hưởng 100% theo mức thù lao theo số lượng tin, bài thực tế thực hiện.
- Dự kiến mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu là 500.000 đồng/ vấn đề/ văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đề). Đối tượng được hưởng chỉ áp dụng trong trường hợp các tác phẩm báo chí đã được kiểm tra lưu chiểu phải thẩm định nội dung theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Tờ trình Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh (Cụ thể hóa Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính). UBND tỉnh dự kiến đề xuất mức hỗ trợ như sau:
- Dự kiến mức hỗ trợ thực hiện cuộc vận động của cấp xã:
+ Đối với các xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn khó khăn (xã khu vực III) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 25.000.000 đồng/năm/xã, thị trấn.
+ Đối với xã, phường, thị trấn còn lại: 20.000.000 đồng/năm/xã, phường, thị trấn.
- Dự kiến mức hỗ trợ thực hiện cuộc vận động ở khu dân cư, như sau:
a/ Thôn, tổ dân phố có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 6.000.000 đồng/năm/thôn, tổ dân phố.
b/ Thôn, tổ dân phố có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm: 1.000.000 đồng/năm/thôn, tổ dân phố so với định mức quy định tại Điểm a, nêu trên.
c/ Đối với thôn, tổ dân phố của các xã thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực 3) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngoài mức hỗ trợ tại quy định Điểm a, Điểm b nêu trên được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/thôn/ tổ dân phố.
4. Tờ trình Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu (Đây là cơ chế chính sách riêng của tỉnh nhằm động viên cán bộ nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện tinh giảm biên chế từ nay đến năm 2021).
Mục đích: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Chương trình số 15-CTr/TU ngày 19/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi toàn tỉnh; Để đạt mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% tổng biên chế so với năm 2015 theo quy định của Trung ương.
UBND tỉnh dự kiến đối tượng và mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu, như sau:
- Đối tượng áp dụng:
+ Cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã;
+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện;
+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
- Dự kiến mức hỗ trợ:
+ Đối tượng thôi việc ngay: Ngoài được hưởng các chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật, được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội;
+ Đối tượng nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu: Được tỉnh hỗ trợ hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương và được đóng BHXH, BHYT từ nguồn ngân sách tỉnh trong thời gian chờ đủ tuổi nghỉ hưu.
- Điều kiện áp dụng:
+ Đối với người xin thôi việc: Nếu tự nguyện xin thôi việc, được cơ quan quản lý, sử dụng đồng ý bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Đối với người nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu: Nếu có thời gian công tác còn từ 6 tháng đến đủ 3 năm thì nghỉ hưu mà tự nguyện nghỉ công tác được cơ quan quản lý, sử dụng đồng ý bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Về thời gian thực hiện: Kể từ nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.
Riêng đối với dự thảo nghị quyết này, Thường trực HĐND tỉnh đăng tải trên http://dbnd.hagiang.gov.vn/ vào mục LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN - THAM GIA VÀO CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG và được HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn nhân dân vào ngày 02 tháng 7 năm 2018.
V. Nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang: Về công tác tham gia xây dựng, củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và các ý kiến đối với HĐND, UBND tỉnh.
VI. Nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang: Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV.
VII. Thực hiện Chất vấn và trả lời chất vấn.
VIII. Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến thông qua: 14 Nghị quyết điều chỉnh các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo hoạt động của HĐND tỉnh; Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ và một số nghị quyết khác.
IX. Một số điểm mới tại kỳ họp thứ bảy
- Về chất vấn, trả lời chất vấn: Dự kiến kỳ họp sẽ đổi mới theo hướng rút ngắn cả thời gian đặt câu hỏi và thời gian trả lời để tăng cường hoạt động tranh luận trong chất vấn.
- Về thông qua dự thảo các nghị quyết tại Kỳ họp theo hướng sẽ giao cho cơ quan tham mưu soạn thảo trình bày theo quy định tại Điều 85 Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Trên đây là thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com