LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 79

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 71


Hôm nayHôm nay : 12703

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 199032

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18387323

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Một số vấn đề đánh giá tác động chính sách trong xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Chủ nhật - 21/11/2021 12:41
Một trong những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 (Luật năm 2020) đó là bỏ yêu cầu lập đề nghị theo quy trình xây dựng chính sách đối với nghị quyết của HĐND cấp tỉnh tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Luật ban hành văn bản năm 2015 (Luật năm 2015). Như vậy, theo quy định của Luật năm 2020 chỉ trong trường hợp ban hành nghị quyết quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật năm 2015 mới phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách đó là trường hợp ban hành nghị quyết của HĐND cấp tỉnh để quy định “biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Ảnh: Lan Phương

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . Ảnh: Lan Phương

Chính sách trong xây dựng pháp luật được hiểu là định hướng, giải pháp của Nhà nước để giải quyết vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định. Đánh giá tác động của chính sách là việc phân tích, dự báo tác động của chính sách đang được xây dựng đối với các nhóm đối tượng khác nhau nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu thực hiện chính sách. Như vậy, thông qua đánh giá tác động của chính sách sẽ xác định được sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của chính sách và đời sống kinh tế - xã hội. Khi đề cấp đến nội dung đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh là đề cập đến dự báo tác động của chính sách nếu được ban hành trong nghị quyết sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng chịu sự tác động như thế nào, tác động đối với các chủ thể chịu trách nhiệm tổ chức thi hành ra sao và có tác động gì đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đánh giá tác động của chính sách dựa trên các luận cứ, thông tin, dữ liệu công khai với sự tham gia góp ý, phản biện của chính các đối tượng chịu sự tác động của chính sách, các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan sẽ giúp cho quá trình làm chính sách minh bạch, dân chủ hơn, chất lượng của chính sách được lựa chọn đảm bảo sự phù hợp giải quyết vấn đề thực tiễn, tiết kiệm nguồn lực. Trong quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết mà không thực hiện tốt việc phân tích, đánh giá tác động của chính sách thì sẽ ban hành chính sách có chất lượng hạn chế, không dự báo được nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện, tính khả thi không cao, không phù hợp với thực tiễn…

Theo quy định của pháp luật, việc đánh giá tác động chính sách trong xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh được khái quát như sau:

Thứ nhất, thời điểm đánh giá tác động chính sách:

Việc đánh giá tác động chính sách được thực hiện trước khi trình Thường trực HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Thứ hai, nội dung đánh giá tác động của chính sách:

Tác động về kinh tế được đánh giá trên cơ sở phân tích chi phí và lợi ích đối với một hoặc một số nội dung về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, môi trường đầu tư và kinh doanh, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc địa phương, chi tiêu công, đầu tư công và các vấn đề khác có liên quan đến kinh tế. Việc đánh giá tác động của chính sách đối với kinh tế cần phải đánh giá trên cơ sở phân tích, dự kiến chi phí và lợi ích thu được khi thực hiện chính sách. Cần phân tích, đánh giá cụ thể khi áp dụng chính sách mới thì có tác động về kinh tế (dự kiến chi phí nguồn lực và lợi ích thu được) đối Nhà nước, người dân, tổ chức, các đối tượng khác như thế nào…

Tác động về xã hội được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo tác động đối với một hoặc một số nội dung về dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội, chính sách dân tộc (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đến xã hội. Khi áp dụng chính sách mới thì sẽ có tác động thế nào đến các vấn đề xã hội nêu trên, mang tích cực hoặc tiêu cực; ý kiến, phản ứng của xã hội đối với chính sách mới dự kiến áp dụng.   

Tác động về giới (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo các tác động kinh tế, xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới. Đánh giá chính sách mới sẽ ảnh hưởng tác động đến nam và nữ như thế nào, có bảo đảm bình đẳng giới không hay có lợi hoặc bất lợi đối với giới như thế nào.

Tác động của thủ tục hành chính (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính để thực hiện chính sách. Nội dung này là xem xét chính sách mới có làm phát sinh thêm thủ tục hành chính hay không? Nếu có thì đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong mối quan hệ giữa yêu cầu quản lý nhà nước với thuận tiện cho hoạt động của doanh nghiệp, công dân; sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất của thủ tục hành chính mới.   

Tác động đối với hệ thống pháp luật được đánh giá trên cơ sở phân tích, dự báo tác động đối với tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; khả năng thi hành và tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; khả năng thi hành và tuân thủ của Việt Nam đối với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Tác động đối với hệ thống pháp luật là đánh giá xem xét chính sách mới có phù hợp với quy định của Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên không? Tính thống nhất của chính sách mới với các chính sách trong các văn bản pháp luật hiện hành của địa phương. Tính khả thi của chính sách mới khi được ban hành. Chính sách mới có phù hợp với các quy định của điều ước quốc tế không…

Thứ ba, phương pháp đánh giá tác động của chính sách

Tác động của chính sách được đánh giá theo phương pháp định lượng, phương pháp định tính. Trường hợp không thể áp dụng phương pháp định lượng thì trong báo cáo đánh giá tác động của chính sách phải nêu rõ lý do. Trong đó, phương pháp định lượng thường được áp dụng để đo đạc các tác động về kinh tế, môi trường, thủ tục hành chính, tuân thủ pháp luật, theo đó phương pháp đánh giá dựa trên các tính toán chi phí, lợi ích cụ thể do giải pháp thực hiện chính sách tạo ra đối với từng nhóm đối tượng chịu sự tác động của chính sách; phương pháp này … Phương pháp định tính thường được áp dụng để đo đạc các tác động về mặt xã hội, thường sử dụng một số phương pháp như điều tra xã hội học; tham vấn các đối tượng theo đó phương pháp đánh giá này dựa trên các kết quả nghiên cứu nhằm nhận diện và phân tích tác động của giải pháp và các yếu tố ảnh hưởng của môi trường tự nhiên, xã hội đối với hành vi, quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm đối tượng khi thực hiện chính sách; phương pháp này …Hoặc có thể sử dụng các nguồn thông tin nghiên cứu đã công bố liên quan trực tiếp đến vấn đề và đối tượng được đánh giá.
 
Thứ tư, trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách:


Cơ quan, tổ chức lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh gồm: UBND cấp tỉnh, các Ban của HĐND cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp có trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách và lấy ý kiến góp ý, phản biện dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách; tiếp thu chỉnh lý dự thảo báo cáo.

Báo cáo đánh giá tác động chính sách được thực hiện theo mẫu, gồm các nội dung cụ thể sau: (1) Xác định vấn đề bất cập tổng quan: phần này nêu rõ bối cảnh xây dựng báo cáo đánh giá tác động, trong đó mô tả vấn đề bất cập tổng quan cần giải quyết và mục tiêu chung của chính sách; (2) Đánh giá tác động của chính sách: phần sẽ này liệt kê từng vấn đề chính sách cụ thể cần giải quyết. Việc phân tích mỗi vấn đề chính sách bao gồm các nội dung: xác định vấn đề bất cập (mô tả thực trạng của vấn đề, phân tích các bất cập, hậu quả, nguyên nhân); mục tiêu để giải quyết vấn đề; các giải pháp đề xuất (trong đó bắt buộc phải có giải pháp giữ nguyên hiện trạng); đánh giá tác động của giải pháp đề xuất (đánh giá tác động tích cực (lợi ích), tiêu cực (chi phí) của từng giải pháp chính sách đối với Nhà nước, người dân, doanh nghiệp); kiến nghị lựa chọn giải pháp trên cơ sở phân tích, so sánh tác động tích cực, tiêu cực của từng giải pháp; (3) Ý kiến tham vấn: phần này nêu rõ việc lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động (mô tả các phương pháp lấy ý kiến, phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý); (4) Giám sát và đánh giá: nêu rõ cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách; (5) Phụ lục: các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (nếu có).

Thư năm, thông tin được sử dụng khi xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách phải chính xác, trung thực và ghi rõ nguồn thông tin.
                                                                            Ngọc Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com