LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 127

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 116


Hôm nayHôm nay : 24196

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 244473

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18432764

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trong các trường PTDT bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh

Thứ năm - 09/07/2020 02:44
Nhằm cụ thể hóa các quy định của Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (Nghị định số 116), tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỉ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 44).

Tuy nhiên đến nay, xét thấy việc quy định về định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh theo Nghị quyết 44 chưa phù hợp với quy định của Nghị định số 116, đồng thời trên thực tế đã có những phát sinh mới về việc tổ chức nấu ăn tập trung tại trường cho học sinh được hưởng chế độ chính sách theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XVII, vì vậy tại Kỳ họp thứ 14 HĐND khóa XVII, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 03/6/2020 đề nghị HĐND tỉnh xem xét sửa đổi điều chỉnh định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 44 và bổ sung thêm định mức khoán kinh phí người phục vụ nấu ăn tập trung tại trường cho học sinh hưởng chế độ chính sách theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XVI.

Theo quy định của Nghị định số 116, định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh tại các trường PTDT bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định được hưởng “định mức tối thiểu bằng 135% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh”. Trường hợp trương có số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm 01  lần định mức, nhưng “mỗi trường chỉ được hưởng không quá 5 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học”. Nghị định số 116 cũng giao thẩm quyền cho HĐND cấp tỉnh căn cứ vào Nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể về “tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để các nhà trường chủ động việc tổ chức nấu ăn cho học sinh tại trường”

Nhằm sửa đổi tỷ lệ định mức khoán kinh phí đã được quy định tại Nghị quyết số 44, dự thảo nghị quyết lần này sẽ bỏ quy định giao định mức tăng thêm (vượt quá quy định tối đa 5 định mức/trường theo của Nghị định số 116) đối với những trường có từ 150 học sinh trở lên ăn bán trú với mối định mức bằng 65% mức lương cơ sở/1 định mức/1 tháng. Thay vì giao vượt định mức với mỗi định mức bằng 65% mức lương cơ sở/tháng, dự thảo nghị quyết lần này sẽ giao tăng tỷ lệ khoán kinh phí, cụ thể như sau: (1) Đối với trường có từ 10 đến 29 học sinh ăn tập trung tại trường thì được 01 định xuất hỗ trợ mức khoán kinh phí bằng 135% mức lương cơ sở/tháng; (2) Đối với trường có từ 30 đến 150 học sinh ăn tập trung tại trường thì được định mức khoán kinh phí bằng 135% mức lương cơ/tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm 01 lần định mức; (3) Đối với trường có từ 151 đến 250 học sinh ăn tập trung tại trường thì định mức khoán kinh phí bằng 160% mức lương cơ sở/tháng; (4) Đối với trường có từ trên 250 học sinh ăn tập trung tại trường thì định mức khoán kinh phí bằng 180% mức lương cơ sở/tháng; (5) Mỗi trường chỉ được hưởng không quá 5 lần định mức khoán kinh phí/01 tháng và không quá 9 tháng/năm. Dự thảo nghị quyết cũng bổ sung thêm quy định về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ăn tập trung tại trường là đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XVI.

Việc giao định mức tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh theo dự thảo nghị quyết lần này đảm bảo không vượt quá số định mức tối đa theo quy định của Nghị định số 116 (không quá 5 lần định mức) và đảm bảo tỷ lệ khoán kinh phí/định mức không dưới 135% mức lương cơ sở/định mức. Về tỷ lệ khoán kinh phí/định mức đã được tính theo bậc thang theo quy mô học sinh ăn tập trung tại trường với các khoảng cách về quy mô: Trường có dưới 30 học sinh; trường có từ 30 đến 150 học sinh; trường có từ 151 đến 250 học sinh và trường có từ 250 học sinh trở lên tương ứng với từng bậc thang về tỷ lệ khoán kinh phí. Cụ thể:

“Đối với trường có từ 10 đến 29 học sinh ăn tập trung tại trường thì được 01 định xuất hỗ trợ mức khoán kinh phí bằng 135% mức  lương cơ sở/tháng;

Đối với trường có từ 30 đến 150 học sinh ăn tập trung tại trường thì định mưc khoán kinh phí bằng 135% mức lương cơ sở/tháng/30 học sinh; sóo dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm 01 lần định mức;

Đối với trường có từ 151 đến 250 học sinh ăn tập trung tại trường thì định mức khoán kinh phí bằng 160% mức  lương cơ sở/tháng;

Đối với trường có trên 250 học sinh ăn tập trung tại trường thì định mức khoán kinh phí bằng 180% mức  lương cơ sở/tháng;

Mỗi trường chỉ được hướng không quá 05 lần định mứckhoán kinh phí/01 tháng và không quá 9 tháng/năm” 
 
Tuy nhiên qua khảo sát thực tế hiện nay cho thấy: Trong 290 đơn vị trường học có tổ chức  nấu ăn tập trung cho học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định số 116 của Chính phủ có 71 trường có trên 250 học sinh ăn tập trung, trong đó có 53 trường có từ 251 đến 350 học sinh (tương ứng với 15.575 học sinh); 10 đơn vị trường học có từ 351 đến 450 học sinh (tương ứng 3.484 học sinh); 08 đơn vị trường học có trên 450 học sinh (tương ứng 4.073 học sinh). Nếu theo dự thảo nghị quyết, bậc thang cuối cùng để quy định tỷ lệ khoán kinh phí là trường có từ 250 học sinh trở lên với mức khoán bằng 180% mức lương cơ sở thì cả 71 đơn vị trường học đều hưởng tỷ lệ khoán chung (180% mức lương cơ sở x 5 lần định mức), trong khi đó khoảng sách từ 251 đến 450 học sinh ăn tập tại trường/đơn vị trường học là rất lớn. Những trường có càng nhiều học sinh ăn tập trung tại trường thì phải thuê thêm người phục vụ nấu ăn, vì vậy không công bằng về tỷ lệ khoán kinh phí giữa trường có 251 học sinh với trường có 450 học sinh ăn tập trung (thậm trí có trường có trên 500 học sinh ăn tập trung).

Vì vậy qua thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp 14 HĐND tỉnh, ngoài việc nhất trí với 03 định mức khoán đầu, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề xuất chia nhỏ bậc thang đối với các trường có quy mô từ 251 học sinh ăn tập trung trở lên để hướng tới sự công bằng về định mức khoán như sau: Trường có từ 251 học sinh đến 350 học sinh; trường có từ 351 đến 450 học sinh; trường có từ 451 học sinh trở lên. Tương ứng với các bậc thang này là định mức khoán kinh phí phù hợp với quy mô học sinh. Cụ thể nội dung đề xuất như sau:
 
Đối với trường có từ 250 đến 350 học sinh ăn tập trung tại trường thì được định mức khoán kinh phí bằng 180% mức lương cơ sở /tháng;

Đối với trường có từ 351 đến 450 học sinh ăn tập trung tại trường thì được định mức khoán kinh phí bằng 210% mức lương cơ sở /tháng;

Đối với trường có trên 451 học sinh ăn tập trung tại trường thì được định mức khoán kinh phí bằng 250% mức lương cơ sở /tháng.
 
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra trong hai ngày mùng 09 và  mùng 10/7/2020. Các báo cáo và tờ trình sẽ được thảo luận vào chiều ngày 09/7 và sáng ngày 10/7. Chiều ngày 10/7/2020, HĐND tỉnh sẽ biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về địa bàn, khoảng cách làm căn cứ để xác định học sinh không thể đi đến trườngvà trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh các trường PTDT bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hưởng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước.
 Hùng Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com