LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 171


Hôm nayHôm nay : 2243

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 980085

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21773825

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh xem xét quyết định việc bãi bỏ và ban hành mới một số nghị quyết về cơ chế, chính sách

Thứ hai - 09/12/2019 16:52
Theo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh (được tổ chức trong thời gian 03 ngày từ ngày 09 đến 11/12/2019), HĐND tỉnh sẽ xem xét bãi bỏ 08 nghị quyết và ban hành mới 01 nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách.
Toàn cảnh Kỳ họp

Toàn cảnh Kỳ họp

Trong thời gian qua, nhằm thực hiện có hiệu quả và đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã đề xuất trình Tỉnh ủy cho chủ trương và HĐND tỉnh quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích thúc đẩy các thành phần kinh tế, xã hội phát triển trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế biên mậu, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động vv… Qua việc triển khai thực hiện các chính sách, nhận thấy bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hiện  nay có một số chính sách không còn phù hợp với thực tiễn; mặt khác tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối nguồn kinh phí để thực hiện; một số chính sách đã “hoàn thành sứ mệnh”, đạt được mục tiêu đã đề ra. Vì vậy tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bãi bỏ 08 nghị quyết, bao gồm:

(1) Nghị quyết số 87/NQ- HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án quy tụ các hộ dân sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn, bản gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020. Lý do đề nghị bãi bỏ là đến nay tỉnh đã bố trí nguồn lực hỗ trợ cho 4.692 hộ với số kinh phí bằng 87.904,9 triệu đồng, đạt 100% mục tiêu đề ra và về đích trước 01 năm.

(2) Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Nghị quyết này được đề nghị bãi bỏ vì từ khi ban hành đến nay không phát đối tượng thụ hưởng, không có tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị thụ hưởng chính sách.

(3) Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2025. Từ khi ban hành Nghị quyết đến nay, chỉ phát sinh 01 đối tượng đầu tư vào lĩnh vực y tế được thụ hưởng; không phát sinh tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

(4) Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Về Nghị quyết này, đến nay cơ bản các chính sách đã được tích hợp trong các  nghị quyết khác về cơ chế, chính sách nên các điều, khoản cơ bản đã được bãi bỏ, thay thế. Chỉ còn Điểm c Khoản 1, Khoản 2, Điểm a Khoản 3 của của Điều 5 và Điều 7 còn hiệu lực. Vì vậy UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới thay thế.

(5) Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 209 và Nghị quyết số 86). Trong thời gian vừa qua, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã được người dân và các tổ chức hưởng ứng thực hiện. Nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ thực hiện chính sách đã phát huy được hiệu quả, đạt được mục tiêu. Tuy nhiên do tỉnh khó khăn về nguồn lực, mặt khác chính sách mới thu hút được chủ yếu là thành phần kinh tế hộ tham gia và mới giải quyết được khâu sản xuất, chế biến là chính, chưa hỗ trợ cho khâu thị trường tiêu thụ sản phẩm; một số chính sách đến nay chưa có hoặc ít có đối tượng tiếp cận với nguồn vốn như: Hỗ trợ lãi xuất đầu tư xây dựng nhà máy chế biến chè, chế biến sản phẩm từ gia súc, gia cầm và chưa có nhà đầu tư vào các dự án công nghệ cao… vì vậy UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh xem xét bãi bỏ Nghị quyết.

(6) Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn. Sau 03 năm triển khai chính sách, nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh được đưa vào khai thác, sử dụng (như: Nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lưu trú homestay…) khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư vào dịch vụ du lịch. Tuy nhiên chính sách cũng có những điểm chưa phù hợp với Luật Đất đai, Luật quản lý tài sản công… cùng với đó, nguồn ngân sách tỉnh rất khó khăn. Vì vậy UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bãi bỏ Nghị quyết.

(7) Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lý do đề nghị bãi bỏ là hiện nay các Đội công tác xã hội tình nguyện hoạt động không có hiệu quả. Các thành viên chủ yếu là cán bộ, công chức xã, phường kiêm nhiệm là chưa đúng với cơ cấu thành viên Đội theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012; thành viên đội chưa tâm huyết chú tâm đến công việc.

(8) Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền điều chuyển thanh lý, cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc tỉnh Hà Giang quản lý. Lý do đề nghị bãi bỏ là: Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết số 34 là Nghị định số 10/2013/NĐCP ngày 11/01/2013 của Chính phủ đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019, theo đó Nghị định số 33 cũng đã quy định rõ về thẩm quyền sử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Vì vậy việc bãi bỏ Nghị quyết số 34 của HĐND tỉnh là cần thiết để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Cùng tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, UBND tỉnh có tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 25/11/2019 đề nghị Kỳ họp xem xét ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh. Theo đó, đối tượng được đề  nghị hỗ trợ là: Người lao động thuộc hộ dân tộc thiểu số; hộ nghèo; hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật; hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh; đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật đưa la động Hà Giang đi làm việc ngoài tỉnh và đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh cho phép đưa người lao động Hà Giang sang Trung Quốc làm 
việc theo thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với các địa phương phía Trung Quốc.

 Người lao động Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài bao gồm: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người lao động đi làm việc tại Trung Quốc theo thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với các địa phương của Trung Quốc; người lao động đi làm việc ngoài tỉnh là những lao động đi làm việc tại các công ty thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn, các tổng công ty.

Theo tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh, các mức hỗ trợ được đề xuất như sau:

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Trường hợp đi theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/người lao động; đi làm việc tại Trung Quốc theo thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang với các địa phương phía Trung Quốc được hỗ trợ 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng)/người lao động

Đối với người lao động đi làm việc ngoài tỉnh: Được hỗ trợ 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng)/người lao động;

Hỗ trợ đối với đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh theo định mức: 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng)/người lao động. Đối với đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh cho phép dưa người lao động Hà Giang sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận được hỗ trợ theo định mức: 200.000 (hai trăm ngàn đồng)/người lao động.

Riêng đối với dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh kèm theo Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã Hội HĐND tỉnh đã thẩm tra và nêu quan điểm đồng tình với chủ trương ban hành nghị quyết cũng như những quy định về đối tượng, nguyên tắc và định mức hỗ trợ. Tuy nhiên Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh có đề nghị bổ sung quy định về thời gian áp dụng hỗ trợ, cụ thể là chỉ áp dụng trong giai đoạn 2020-2025 nhằm đảm bảo thực hiện chính sách có hiệu quả, không bị dàn trải về nguồn kinh phí; khuyến khích, thúc đẩy 
người đân đi lao động trong một thời gian nhất định.

Việc bãi bỏ những nghị quyết không còn phù hợp cũng như ban hành mới những nghị quyết về cơ chế, chính sách sẽ có những tác động mạnh mẽ đến đời sống nhân dân, đến công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên dịa bàn tỉnh. Hy vọng Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh sẽ xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
Tùng Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com