LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 56


Hôm nayHôm nay : 19129

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 229831

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18418122

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong năm 2013

Thứ sáu - 21/02/2014 10:14
Năm 2013, là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015; là năm giữa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016), trên cơ sở Nghị quyết của BCH Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm. Ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị, đồng thời củng cố niềm tin, mối quan hệ mật thiết giữa cử tri với cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với nhân dân tại địa phương, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn theo hướng nhanh và bền vững.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 68 về phát triển KT-XH, AN -QP năm 2013 đối với UBND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 68 về phát triển KT-XH, AN -QP năm 2013 đối với UBND tỉnh


Trong đó, hoạt động của HĐND được đảm bảo chủ yếu bằng chất lượng kỳ họp HĐND; năm 2013, HĐND tỉnh tổ chức 4 kỳ họp với 2 kỳ họp thường kỳ, 2 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp của HĐND tỉnh ngày càng đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ, dành nhiều thời gian hơn cho đại biểu thảo luận, quyết định những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua các kỳ họp các Đại biểu HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian tham gia thảo luận trên 130 ý kiến và thống nhất biểu quyết ban hành 42 Nghị quyết có chất lượng, tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Các Nghị quyết HĐND tỉnh được ban hành đều phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, có nhiều Nghị quyết quan trọng về các chủ trương, giải pháp và các cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, nổi bật là những Nghị quyết tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Nghị quyết về thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hợp khối trụ sở các cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang; Nghị quyết thông qua chủ trương di chuyển các trường chuyên nghiêp của tỉnh vào xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên; Nghị quyết quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết ban hành chính sách đối với đội ngũ trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ chi phí học nghề đối với học viên vừa học văn hoá, vừa học nghề tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang...

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn tăng cường thực hiện chức năng giám sát của mình. Trong năm 2013, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện 39 cuộc giám sát, 9 cuộc khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, từ đó, phát hiện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đưa ra 276 kiến nghị, đề xuất đối với các Bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng có giải pháp thực hiện tốt hơn. Có thể khẳng định, thông qua hoạt động giám sát đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Các cuộc giám sát, khảo sát được thực hiện đúng luật, mục đích, yêu cầu, địa điểm, phương pháp tiến hành giám sát được xác định cụ thể, nội dung đề cương được chuẩn bị kỹ lưỡng, không trùng lặp. Nhờ đó, chất lượng các cuộc giám sát ngày càng nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực, phát hiện và kiến nghị khắc phục được nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các Đại biểu, Tổ đại biểu thực hiện tiếp xúc cử tri đúng quy định, trước và sau mỗi kỳ họp. Trong năm, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 124 điểm để thông báo dự kiến nội dung, chương trình và kết quả các kỳ họp thứ 7, 8, 9, 10. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, các Đại biểu, các Tổ đại biểu đã tiếp thu, tổng hợp 236 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Hà Giang. Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 119 kiến nghị đến UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định.
Song song với các hoạt động trên; năm 2013, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, tổ chức tham vấn về chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Kết quả tham vấn đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh lý và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hoạt động tiếp công dân cũng được HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện. Các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi về Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã được nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có cjhức năng xem xét giải quyết theo đúng quy định. Quy trình xử lý và theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từng bước đổi mới và chặt chẽ. Đồng thời, để đánh giá thực trạng, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chấp hành pháp luật về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Thường trực đã có nhiều văn bản đôn đốc UBND tỉnh, các ngành của tỉnh và các huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt khác, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường phối hợp tốt với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với công dân có đơn thư khiếu nại kéo dài và có nhiều buổi làm việc trực tiếp với UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân…

Năm 2014, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, hạn chế trong năm 2013, HĐND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tốt các kỳ họp thường kỳ và chuyên đề năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI; thực hiện và hoàn thành tốt Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với Đảng, Nhà nước; Tổ chức tiếp công dân theo quy định, tiếp nhận, yêu cầu và đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết đơn, thư của công dân trên địa bàn theo thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã” của Thường trực HĐND các huyện, thành phố; tổ chức tốt các hội nghị tổng kết, sơ kết giữa nhiệm kỳ; Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND cấp tỉnh với cấp huyện; tham gia các hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh miền núi trung du phía bắc...

Từ những kết quả hoạt động đã đạt được trong năm 2013, với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2014, tin rằng hoạt động HĐND tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014 mà Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Giang đã đề ra, góp phần đưa Hà Giang nhanh chóng thoát khỏi tỉnh nghèo để trở thành tỉnh “phát triển nhanh và bền vững”./.

Tác giả: Lan Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com