LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 80


Hôm nayHôm nay : 12882

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 842673

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19848638

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Hoạt động nổi bật của HĐND tỉnh năm 2019

Thứ hai - 09/12/2019 16:48
Tại Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐND tỉnh.
Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐND tỉnh.

Báo cáo đánh giá, năm 2019, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; cơ cấu tổ chức của HĐND tỉnh cơ bản ổn định, mặc dù tổng số đại biểu HĐND tỉnh giảm 02 đại biểu so với năm 2018 (57/59 đại biểu) do chuyển công tác ra khỏi địa bàn và nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định; 01 đại biểu bị đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu do có liên quan đến vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018; Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời kiện toàn cơ cấu tổ chức của các Ban HĐND tỉnh.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục cho các kỳ họp HĐND tỉnh đạt kết quả cao, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động, phối hợp, thống nhất với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan Tư pháp xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp, báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương; đôn đốc UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan chuẩn bị 95 văn bản trình 03 kỳ họp HĐND tỉnh; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh khảo sát các nội dung liên quan để phục vụ cho công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực mỗi Ban, phân công các Ban thẩm tra theo lĩnh vực. Trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp báo, để thông báo dự kiến, nội dung, chương trình, kết quả kỳ họp với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền đến cử tri biết và theo dõi, giám sát. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo công tác phục vụ kỳ họp. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết tán thành chủ trương thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019 – 2021, Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang… các nghị quyết, chính sách được ban hành đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao. Giám sát chuyên đề và giám sát tại kỳ họp thực chất hơn, các nội  dung giám sát tập trung vào các vấn dề còn nhiều bất cập, hạn chế như: Kết quả thực hiện một số chính sách pháp luật về đất đai, việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; kết quả thu gom, xử lý rác thải khu vực đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang… Qua các cuộc giám sát HĐND đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn yếu kém, tồn tại, hạn chế; tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp chấn chỉnh các bất cập, nâng cao trách nhiệm và xem xét trả lời chất vấn được các đại biểu quan tâm, đặc biệt là tại Kỳ họp thứ 9 đã thực hiện chất vấn có hình ảnh minh họa, tạo được sự đồng thuận, đánh giá cao của cử tri và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã hướng dẫn các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri đầy đủ, tổng hợp được 120 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc các lĩnh vực giao thông xây dựng, nông lâm nghiệp, công thương, tài nguyên môi trường… Thường trực HĐND đã phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị cử tri với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp theo quy định và chuyển đến UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét giải quyết. Hoạt động tiếp công dân. Đã tiếp nhận 86 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua xem xét, phân loại và xử lý, Thường trực  HĐND tỉnh đã chuyển 30 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phúc đáp trả lời công dân 05 đơn; xếp lưu theo dõi 51 đơn do đơn trùng lặp hoặc không rõ nội dung, đơn gửi nhiều lần, nhiều cấp, nhiều ngành và đã được các cơ quan tiếp nhận, giải quyết. Đến nay các cơ quan chức năng đã có báo cáo kết quả giải quyết 18/30 đơn, đáp ứng tỷ lệ 60%; còn 12 đơn đang trong thời gian giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản đề đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền thực hiện gửi báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc theo quy định.

Hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp để kiểm tra, đánh giá các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác đã đề ra, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh xử lý kip thời. Công tác đối ngoại, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp được quan tâm; chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: Chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12, 13 và Kỳ họp bất thường (nếu có). Thực hiện hoàn thành các nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề theo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 và các cuộc giám sát, khảo sát phát sinh; đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND và giám sát thường xuyên theo quy định. Tổ chức các phiên giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; thực hiện tái giám sát các vấn đề còn bất cập, tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát HĐND tỉnh. Thực hiện việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp trong năm; tiếp nhận, xử lý, theo dõi và đôn đốc các cấp, các ngành chức năng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh theo thẩm quyền; phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, chất lượng hoạt động của các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và chất lượng tham mưu của văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại biểu HĐND và các điều kiện đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dân của Trung ương. Tham gia lãnh đạo chỉ đạo công tác Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiếp tục thực hiện nghiên cứu Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; phối hợp Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác năm 2020; Chỉ đạo tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Vị Xuyên; tăng cường hoạt động đối ngoại; tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo của Trung ương, của tỉn; tham gia đầy đủ các phiên họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, các phiên họp UBND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Đảng Đoàn HĐND tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác biên tập, nâng cao chất lượng các tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử và Bản tin hoạt động đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND tỉnh.
Lan Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com