LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 66

Máy chủ tìm kiếm : 21

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 2699

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50358

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17477430

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

HĐND tham gia thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số/KHHGĐ trong tình hình mới

Thứ hai - 11/06/2018 09:54
Là một tỉnh miền núi cao, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiến tới gần 90% dân số, Hà Giang hiện vẫn đang là tỉnh đặc biệt khó khăn, chất lượng dân số còn ở mức thấp, vì vậy trong những năm qua, bên cạnh việc triển khai tốt những chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung thì những chính sách về y tế, dân số/kế hoạch hóa gia đình cũng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp từ tỉnh đến cơ sở.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát chế độ BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thường trực HĐND tỉnh giám sát chế độ BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tham gia với các nhiệm vụ của tỉnh, từ năm 2010 đến nay, HĐND tỉnh các khóa XV, XVI, XVII đã ban hành 07 nghị quyết chuyên đề hoặc lồng ghép các cơ chế, chính sách (trong đó 02 nghị quyết sửa đổi, thay thế; 01 nghị quyết đã được bãi bỏ) nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương và hiện thực hóa các chủ trương của Đảng bộ tỉnh về hỗ trợ công tác y tế, dân số/KHHGĐ. Cụ thể  như: Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 quy định về chính sách hỗ trợ công tác dân số/KHHGĐ; Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ làm nông lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó có một số nghị quyết đã lồng ghép quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng y tế và cơ chế, chính sách đối với cán bộ y tế, dân số như: Thu hút và hỗ trợ cán bộ y tế đi đào tạo sau đại học (được lồng ghép trong Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND về chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh - hiện nay Nghị quyết này đã được bãi bỏ); nghị quyết quy định về số lượng, chức danh và chế độ chính sách đối với bộ dân số xã và nhân viên y tế thôn bản (được lồng ghép trong Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 quy định về lượng, chức danh và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn bản, tổ dân phố); hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở  hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực Y tế (được lồng ghép trong Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục và Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2025) vv... Cùng với đó HĐND các cấp cũng thường xuyên tổ chức các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhằm đảm bảo các nhiệm vụ này thực thi đúng chính sách, pháp luật; các chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe đối với người dân thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đầy đủ, kịp thời. Điển hình như cuộc giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khóa XVI về kết quả thực hiện các chính sách về y tế, dân số/KHHGĐ (năm 2014); giám sát về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII (năm 2017) vv...

Việc ban hành các cơ chế, chính sách cũng như tổ chức giám sát việc thực hiện những cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên thực tế cho thấy một số chính sách hỗ trợ công tác y tế, dân số/KKHGĐ hiện nay không còn phù hợp; công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số/KHHGĐ của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, đó là: Tuổi thọ bình quân đã tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh còn thấp; tầm vóc, thể lực của người dân trong tỉnh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chậm được cải thiện; chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; điều kiện chăm sóc y  tế cho người nghèo còn nhiều khó khăn; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế cồn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tình hình mới; trang thiết bị y tế còn thiếu, lạc hậu và không đồng bộ; một bộ phận nhân dân còn chưa hình thành được thói quen, ý thức tự bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; mức sinh còn cao so với toàn quốc và có sự chênh lệch lớn giữa các vùng trong tỉnh; giảm sinh chưa bền vững và xuất hiện mất cân bằng giới tính khi sinh; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn còn tồn tại; tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sau sinh còn thấp; dịch vụ chất lượng cao về dân số/KHHGĐ còn hạn chế vv...

Với mục tiêu từng bước nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống; giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số... góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang hội nhập và phát triển nhanh, bền vững, ngày 04/5/2018, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động số 39 – CTr/TU và Chương trình hành động số 40 – CTTr/TU nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 20 – NQ/TW và Nghị quyết số 21 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành  TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, đồng thời hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược về về công tác y tế và dân số của tỉnh đến năm 2030. Hai Chương trình hành động đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện, trong đó đã đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và phát huy sự tham gia của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự tham gia của toàn xã hội trong công tác y tế, dân số/KHHGĐ.

Để thực hiện hai Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ với HĐND cấp huyện, xã và UBND các cấp rà soát lại toàn bộ những cơ chế, chính sách do HĐND các cấp đã ban hành; xây dựng phương pháp khảo sát, đánh giá phù hợp như tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các chính sách thuộc lĩnh vực y tế, dân số/KHHGĐ để qua đó đánh giá về tính phù hợp và hiệu quả của từng chính sách, bao gồm cả khả năng phân bổ nguồn lực tổ chức thực hiện... qua đó tham mưu với Đảng bộ tỉnh cho chủ trương ban hành chính sách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Đối với HĐND các huyện, xã cũng cần phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức rà soát cơ chế, chính sách đã ban hành, kể cả những quy định có tính chất hương ước, quy ước của thôn bản về công tác dân số/KHHGĐ; rà soát về việc bố trí và phân bổ nguồn lực (nhân lực và tài chính) để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ... Hàng năm, khi HĐND các cấp ban hành nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương cần lưu ý việc xây dựng những chỉ tiêu phấn đấu và đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu chung của tỉnh về công tác y tế, dân số/KHHGĐ. Cùng với đó cần tăng cường tổ chức giám sát (giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát tại kỳ họp) đối với việc triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân cũng như công tác dân số, KHHGĐ để đảm bảo những chủ trương, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả./.
 Bùi Quang Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com