LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 176

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 175


Hôm nayHôm nay : 3999

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 413971

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18602262

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh

Thứ năm - 22/04/2021 10:36
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác giám sát của các ban HĐND tỉnh được tăng cường đổi mới và đạt được những kết quả cao. Nội dung giám sát triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập, vướng mắc từ cơ sở đưa ra kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Các Ban HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển thôn trên địa bàn huyện Xín Mần

Các Ban HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển thôn trên địa bàn huyện Xín Mần

Giám sát chuyên đề là việc theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, các Ban HĐND Hà Giang đã thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát. Hằng năm, căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực HĐND và ý kiến của các thành viên của Ban, các Ban của HĐND lập chương trình giám sát. Đối với mỗi nội dung giám sát chuyên đề, các Ban của HĐND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát, xác định rõ phạm vi, đối tượng, nội dung, kế hoạch, đề cương giám sát, thành phần Đoàn giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Ban của HĐND tỉnh Hà Giang đã thực hiện gần 40 cuộc giám sát chuyên đề tại các sở, ngành, các cấp, đơn vị liên quan. Nội dung giám sát là những vấn đề mang tính toàn diện, có tầm ảnh hưởng rộng, được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm như: Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ; việc chấp hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam; thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng các công trình, dự án thủy lợi, thủy nông, hồ chứa nước đầu tư từ ngân sách nhà nước; công tác thực hiện điều chỉnh Quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng, Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai thực hiện và ứng dụng các đề tài, dự án KHCN. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non và hoạt động của “trường, lớp chất lượng cao”; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vi trường học trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; việc triển khai thực hiện Đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh đó, các Ban HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát thường xuyên việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giám sát quyết định của Ủy ban Nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp dưới trực tiếp. Trước các kỳ họp, thực hiện giám sát qua việc thẩm tra các báo cáo do Thường trực HĐND phân công để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng và cả năm.

Nổi bật trong hoạt động giám sát của các Ban của HĐND tỉnh là không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát. Tổ chức giám sát sâu và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tăng cường giám sát thực tế tại cơ sở, trực tiếp nghe ý kiến, phản ảnh của Nhân dân địa phương; chú trọng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trên cơ sở đó, tổng hợp, phân tích, lựa chọn, đảm bảo tính đa chiều, khách quan, đầy đủ, chính xác của thông tin. Kết thúc cuộc giám sát, Đoàn giám sát đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Báo cáo đánh giá chính xác ưu điểm, hạn chế và nêu rõ kiến nghị về các biện pháp cần thiết giải quyết những hạn chế. Báo cáo được gửi đến Thường trực HĐND và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Qua giám sát đã giúp cơ quan, đơn vị tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có nhiều kiến nghị, đề xuất với các cơ quan Trung ương, các cấp, các ngành giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh cũng đã tăng cường theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Các kiến nghị, đề xuất đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan nghiêm túc tiếp thu và cơ bản giải quyết kịp thời. Nhìn chung, chất lượng giám sát của các Ban HĐND tỉnh Hà Giang ngày càng được nâng cao, các kiến nghị, đề xuất đều có giá trị thực tiễn trong việc nâng cao công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Từ hoạt động thực tiễn trên, để đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND tỉnh, trên cơ sở các quy định của luật trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, phải lựa chọn kỹ nội dung để giám sát; nội dung giám sát phải mang tính bao quát, là những vấn đề lớn của địa phương, có tác động mạnh đến đời sống của cử tri và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua giám sát, những yêu cầu, kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh sẽ được thực thi nghiêm túc, tạo sự đồng thuận cao trong cử tri và Nhân dân.

Thứ hai, phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước khi tổ chức giám sát. Từ khâu khảo sát vấn đề đến lập đề cương và xây dựng kế hoạch giám sát. Việc khảo sát nắm tình hình giúp các Ban xác định đúng các đối tượng giám sát. Lập đề cương giám sát là nội dung hết sức quan trọng, quyết định đến kết quả giám sát. Cần xây dựng chi tiết cho từng nhóm đối tượng (quản lý nhà nước về ngành hoặc lĩnh vực liên quan). Đề cương càng chi tiết, tập trung vào mục tiêu giám sát sẽ giúp đối tượng được giám sát báo cáo rõ ràng, cụ thể; giúp cho việc giám sát có nhiều thông tin để phân tích, tổng hợp có hệ thống, đúng hướng, đảm bảo yêu cầu. Việc xây dựng kế hoạch cần xác định sự cần thiết, mục đích của nội dung giám sát. Chương trình và thời gian giám sát cần được thiết kế khoa học, đảm bảo thời gian cho các đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo, thời gian cho các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu sâu tài liệu trước khi tiến hành giám sát. Thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát theo đúng quy định; đồng thời xác định rõ thời gian gửi báo cáo, thời gian tiến hành giám sát.

Thứ ba, quá trình tổ chức giám sát cần giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian trao đổi, làm rõ những vấn đề khác mà các thành viên Đoàn giám sát quan tâm. Cần đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin có tính khoa học, tính pháp lý, thông tin được khai thác từ nguồn tư liệu chính thống của các cơ quan đảng, Nhà nước (văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung giám sát); qua tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; các cơ quan thông tấn báo chí và dư luận xã hội. Yêu cầu cơ quan, đơn vị chịu giám sát có báo cáo chính thức gửi về Đoàn giám sát trước khi đến giám sát trực tiếp. Đối với các vấn đề phức tạp, cần tổ chức nghiên cứu hồ sơ, tài liệu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để kiểm chứng lại thông tin nêu trong báo cáo. Từ đó, phân tích, xử lý thông tin để nhìn nhận vấn đề khách quan và toàn diện.

Thứ tư, báo cáo kết quả giám sát của Ban HĐND phải đánh giá rõ kết quả đạt được, những bất cập trong quá trình tổ chức triển khai các nghị quyết, chính sách, pháp luật và đề xuất hướng giải quyết khả thi; kiến nghị rõ, đúng cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, khắc phục. Báo cáo kết quả giám sát của Ban HĐND gửi đến Thường trực HĐND, và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

Thứ năm, các Ban của HĐND tỉnh cần thực hiện tốt trách nhiệm theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Cần theo đuổi đến cùng các vấn đề để phát huy được hiệu quả giám sát. Thường xuyên đôn đốc Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị qua giám sát. Nếu nhận thấy đơn vị được giám sát không có chuyển biến thì cần tổ chức tái giám sát hoặc đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND. Việc thực hiện đúng các quy trình giám sát góp phần nâng cao vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và chuyển biến tích cực của các cơ quan, đơn vị thực thi những kiến nghị sau giám sát.
Thanh Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com