LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 180

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 174


Hôm nayHôm nay : 32336

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266979

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 27861396

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý đất đai

Thứ ba - 08/11/2022 14:26
Chiều ngày 07/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Làm việc với Đoàn giám sát, về phía UBND tỉnh có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường và các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh với Đoàn giám sat, tổng diện tích đất tự nhiên tỉnh Hà Giang tính đến ngày 31/12/2021 là 792.755,01 ha, trong đó đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 677.197,79 ha, chiếm 85,42%; đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp là 39.119.16 ha chiếm 4,93%; đất chưa sử dụng còn 76.438,06 ha chiếm 9,64% diện tích tự nhiên. Việc triển khai thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo đúng kế hoạch. Các Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh được kiện toàn theo quy định. Chất lượng thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nâng cao, bảo đảm sự thống nhất trong toàn tỉnh. Công tác lãnh, chỉ đạo việc triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện đúng quy định. Các chính sách pháp luật về đất đai được tuyên truyền, phổ biến thường xuyên bằng nhiều hình thức; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập, phê duyệt, công bố công khai theo đúng quy định; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, cấp giấy cứng nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư đã có những kết quả khả quan.
 
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ một số nội dung liên quan.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
 
Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại như: Công tác đo đạc bản đồ địa chính còn chậm do thiếu kinh phí dẫn đến khó khăn trong việc chuẩn hóa hồ sơ địa chính; công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu cho một số thửa đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn còn tình trạng cấp chồng, lấn vào đất lâm nghiệp và nằm vào quy hoạch 3 loại rừng; việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận còn chậm so với tiến độ của dự án tổng thể, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; người sử dụng đất chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật đất đai và các luật khác liên quan như không đăng ký biến động đất đai kịp thời; còn tình trạng đầu cơ đất, đất để hoang hóa không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng… UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua để tổ chức thực hiện nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hiện nay; đề nghị Bộ cũng quan tâm hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hà Giang để hoàn thiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý đất đai. 
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu tại buổi làm việc.
 
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành làm rõ thêm việc phân cấp, ủy quyền và thực hiện phân cấp ủy quyền cấp giấy chứng nhận; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện quản lý đất đai; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân hộ gia đình, cộng đồng dân cư; việc cấp giấy chứng nhận đối với các dự án thu hút đầu tư; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020; giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tồn tại đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân làm nhà trái phép, chưa chuyển mục đích sử dụng đất ở các huyện, thành phố; công tác đo đạc, lập bàn đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, phí lệ phí liên quan đến cấp giấy chứng nhận; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận; công tác phối hợp giữa Văn phòng quản lý đất đai đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý; công tác thanh tra, kiểm tra…
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,Trưởng Đoàn giám sát Chúng Thị Chiên kết luận buổi làm việc.
 
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên trên cơ sở kiểm tra, giám sát thực tế tại một số xã, huyện, Văn phòng đăng ký đất đai, Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt hơn nữa công tác quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và ác quy hoạch có liên quan; có biện pháp quản lý, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đất đai; làm tốt công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết hồ sơ; nâng cao hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân; nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công tác tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Đối với Hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu, chứng nhận quyền sở hữu tài sản tại các huyện, thành phố đề nghị UBND tỉnh cho rà soát, có giải pháp để giải quyết trong thời gian tới đảm bảo theo đúng quy định; có biện pháp tháo gỡ, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân chuyển đổi cho nhau nhưng không đăng ký biến động đất đai hay mục đích sử dụng đất hiện trạng không đúng với mục đích ghi trên giấy chứng nhận; bố trí kinh phí để đồng bộ và chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ địa chính. Tiếp tục rà soát những bất cập của Luật Đất đai để đề xuất với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi theo tinh thần Nghị quyết 18 ngày 16/6/2022 của Trung ương và một số Nghị quyết, Kế hoạch liên quan; nghiên cứu các giải pháp tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật đất đai và các pháp luật liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan bàn các giải pháp cụ thể để nâng cao cải cách hành chính, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; nâng cao chất lượng lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; làm tốt công tác rà soát tổng thể bản đồ địa chính, từng bước tháo gỡ việc cấp chồng chéo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng. Đẩy nhanh tiến độ công tác đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000 toàn tỉnh; các huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí sự nghiệp địa chính hàng năm dành tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, thuê đất ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp để thực hiện chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; xem xét sửa đổi Quyết định số 42 của UBND tỉnh về hạn mức chia tách thửa đất nông nghiệp ở khu vực đô thị cho phù hợp với thực tiễn…
Lan Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com