LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 72

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 66


Hôm nayHôm nay : 14747

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 519128

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16856178

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện thắng lợi Chương trình công tác năm 2017

Thứ năm - 18/01/2018 16:04
Năm 2017, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã bám sát vào chương trình công tác trọng tâm của năm; thường xuyên tập trung lãnh, chỉ đạo Hội đồng nhân dân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm đã đề ra và các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả lãnh, chỉ đạo thể hiện nổi bật trên các mặt sau:
Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp


Một là, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh, chỉ đạo HĐND tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ họp HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trước khi tổ chức các kỳ họp, Đảng đoàn thực hiện đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng là báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương về các nội dung trình và quyết định tại kỳ họp. Trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp. Tại các kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh đã thẩm tra 65 văn bản; có 123 lượt ý kiến đại biểu tham gia phát biểu thảo luận… Thông qua các kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 50 Nghị quyết chuyên đề và 04 Nghị quyết về công tác cán bộ (tăng 04 Nghị quyết so với Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2017).

Đặc biệt tại các kỳ họp trong năm, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh ngoài nội dung các báo cáo theo quy định của Luật, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh xây dựng một số báo cáo chuyên đề như: Kết quả thực hiện chính sách dân tộc và chính sách người có công trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường... Để cung cấp thêm thông tin cho đại biểu có cơ sở quyết định các vấn đề tại kỳ họp.

Hai là, Đảng đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chức năng giám sát của mình thông qua hình thức lựa chọn nội dung, đối tượng và địa điểm giám sát, điều hòa giám sát giữa Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu theo quy định của Luật và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó nhằm hạn chế tối đa sự trùng lặp về địa bàn, thời gian, đối tượng giám sát, khảo sát. Trong năm, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hoàn thành 34 cuộc giám sát, khảo sát (31 cuộc theo Chương trình giám sát năm 2017; 03 cuộc khảo sát phát sinh). Các cuộc giám sát được tổ chức đúng quy trình từ khâu ra quyết định thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, đề cương và báo cáo kết quả giám sát cũng như việc tổ chức triển khai giám sát tại các cơ quan, đơn vị. Thông qua giám sát chuyên đề, Đảng Đoàn HĐND tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thanh tra đối với một số công trình do UBND huyện Xín Mần làm chủ đầu tư; kiểm tra đối với một số dự án có tổng mức đầu tư phê duyệt lại cao hơn so với dự toán phê duyệt ban đầu trên địa bàn một số huyện và sở, ngành của tỉnh.

Ngoài các nội dung giám sát chuyên đề, Đảng đoàn HĐND tỉnh còn lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh giám sát tại các kỳ họp thông qua việc xem xét các báo cáo, đề án và thông qua phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Tại các kỳ họp đã có 19 ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực quan trọng, bức xúc được cử tri và dư luận xã hội quan tâm, qua đó từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả chất vấn tại các kỳ họp của HĐND, tạo được sự đồng thuận, đánh giá cao của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Thường trực HĐND tỉnh còn thiết lập đường dây nóng tại kỳ họp để cử tri gửi ý kiến trực tiếp; ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để làm cơ sở để HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện của thủ trưởng các sở, ngành. Bên cạnh đó, Đảng đoàn còn lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tăng cường phiên giải trình, chất vấn tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2017 đã tổ chức một phiên giải trình gồm 12 ý kiến thuộc 05 lĩnh vực.

Ba là, Trước và sau các kỳ họp, Đảng đoàn đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh xây dựng đề cương tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đó, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa điểm TXCT, đối tượng TXCT phù hợp để báo cáo với cử tri về kết quả, dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp; chỉ đạo các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức TXCT với phương châm hướng về cơ sở thôn, bản, tổ dân phố, tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú; lồng ghép các nội dung tiếp xúc cử tri theo hướng ngoài đề cương TXCT do Thường trực HĐND tỉnh ban hành phải gắn với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của HĐND ban hành, chương trình, đề án, quyết định chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội của UBND đến cử tri biết, giám sát cũng như tổ chức thực hiện; chỉ đạo thực hiện phối hợp TXCT giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu HĐND các cấp để giảm tải việc tổ chức hội nghị TXCT cho cấp huyện, xã. Trong năm 2017 đã có 222 lượt đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri tại 106 điểm; ngoài việc tiếp xúc cử tri theo phương pháp truyền thống đã có 07 đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú; 05 cuộc TXCT bằng hình thức trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn; 08 cử tri tương tác với 6 đại biểu qua hình thức TXCT điện tử; các đại biểu HĐND tỉnh là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ đối thoại trực tiếp với nhân dân và cử tri nơi công tác để “nghe dân nói, nói cho dân nghe”, chiều thứ sáu nghe dân nói”… Qua các đợt tiếp xúc có 113 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp Trung ương, tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển tới các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh để nghiên cứu, giải quyết và báo cáo kết quả cho cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo.

Bốn là, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã thường xuyên lãnh, chỉ đạo Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt việc thông báo lịch và tổ chức tiếp công dân theo định kỳ; chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân mỗi quý 1 lần theo đúng Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 93 đơn thư (17 đơn thư khiếu nại, tố cáo, 76 đơn kiến nghị và phản ánh của công dân), trong đó có 53 đơn trùng lắp hoặc không rõ nội dung, không đúng thẩm quyền, đã chuyển xếp lưu để theo dõi. Qua xem xét, phân loại và xử lý, đã chuyển 40 đơn khiếu nại và  đơn kiến nghị của công dân đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo luật định. Kết quả giải quyết 33/40 đơn, đạt tỷ lệ 82,5%, còn lại 07/40 đơn đang trong thời gian giải quyết.

Năm là, Đảng đoàn HĐND tỉnh chú trọng lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tăng cường công tác đối ngoại với các tỉnh trong và ngoài nước, đã tổ chức 02 đoàn đại biểu HĐND tỉnh đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh phía nam và tổ chức 01 đoàn đại biểu HĐND tỉnh thăm và làm việc tại Cộng hòa Singapore; đồng thời tiếp đón các đoàn khách đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Sáu là, Bên cạnh những nhiệm vụ chính, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy chế, như cho chủ trương đối với 26 tờ trình của UBND tỉnh; chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tại huyện Đồng Văn. Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp, gắn với Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sơ kết một năm thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021”. Chỉ đạo Tổ chức biên soạn tài liệu, phân công báo cáo viên và phối hợp với các huyện, thành phố mở 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND cấp xã tại trung tâm các huyện, thành phố với 2.348 người tham gia; ngoài ra còn chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên tự kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành trong năm theo yêu cầu của 12 bộ, ngành, trung ương...

Có thể khẳng định trong năm 2017, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã duy trì thực hiện tốt Quy chế hoạt động, lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm năm 2017 và hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh khác khi được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Chỉ đạo hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới theo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh”, được cử tri đánh giá cao, được HĐND cấp huyện, xã vận dụng xây dựng Đề án của cấp mình. Hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều khởi sắc và thực chất hơn, đã tổ chức được phiên giải trình tại cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh, hạn chế được các bất cập và giảm được các ý kiến chất vấn tại kỳ họp; tổ chức tham vấn nhân dân trước khi ban hành Nghị quyết, góp phần để nghị quyết đi vào cuộc sống; xây dựng, công bố đường dây nóng tại kỳ họp để cử tri trực tiếp phản ảnh với chủ tọa kỳ họp các ý kiến bức xúc; vấn đề chất vấn và tái chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Kỳ thứ  6 được thực hiện tốt, làm thay đổi nhận thức của các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ; sau chất vấn đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo các ngành nghiêm túc thực hiện kết quả chất vấn; sau giám sát đầu tư công đã đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh cho thanh tra  02 công trình tại huyện Xín Mần đã có tác động tốt với các đơn vị làm chủ đầu tư và đơn vị thi công…

Hy vọng với những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2017 là cơ sở, tiền đề để Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo HĐND tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Ngô Xuân Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com