LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 86


Hôm nayHôm nay : 23745

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 574742

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25065690

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

Thứ hai - 06/03/2023 21:11
Năm 2022, hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang tiếp tục được chú trọng, đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Đoàn đại biểu Quốc hội và của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội đã tích cực phối hợp, chủ động tổ chức các hoạt động giám sát. Các vị đại biểu Quốc hội trách nhiệm, tích cực tham gia. Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát ngày càng nền nếp, chủ động. Kết quả hoạt động giám sát bước đầu đã làm chuyển biến cả về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành qua đó, các sở ngành, địa phương đã và đang tập trung rà soát; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực của đời sống, xã hội đồng thời, ban hành kế hoạch, giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của đoàn giám sát.

Về giám sát tối cao tại kỳ họp của Quốc hội: Tại Kỳ họp thứ 3, thứ 4, các vị đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao về nội dung “việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đây là những nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 02 lượt tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường. Trên cơ sở kết quả giám sát và những kiến nghị, đề xuất, các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; và Nghị quyết “Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 3 và Kỳ họp thứ 4, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Giang đã tích cực tham gia chất vấn, tranh luận làm rõ vấn đề. Cụ thể Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện 05 lượt chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các ngành. Các ý kiến chất vấn của Đoàn đều xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phù hợp với thực tiễn cuộc sống, đều đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng giải trình đầy đủ và được Quốc hội tiếp thu đưa vào Nghị quyết chung về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp để triển khai thực hiện.

Tchức giám sát chuyên đề: Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25/7/2021 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Nghị quyết số 266/2021/UBTVQH15 ngày 05/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội. Đoàn Đại biểu QH tỉnh đã tổ chức giám sát hoàn thành 04 cuộc gồm: (1) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; (2) Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; (3) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; (4) Giám sát kết quả việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đồng thời hoàn thiện các báo cáo gửi đoàn giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định. Qua giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 81 kiến nghị (trong đó có 37 kiến nghị với Trung ương; 38 kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các sở, ngành của tỉnh; 6 kiến nghị với Uỷ ban nhân dân cấp huyện) nhằm sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật có liên qua đến các chuyên đề giám sát để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong việc thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch; về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý đất đai.

Giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri: Trên cơ sở các kiến nghị của cử tri đã được Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội đã theo dõi sát sao, đôn đốc việc giải quyết và đánh giá kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri. Trước mỗi kỳ họp, Đoàn đã có báo cáo đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội. Qua theo dõi cho thấy, việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri được các bộ, ngành, các cơ quan tổ chức ở Trung ương thực hiện nghiêm túc, trả lời đầy đủ kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Trong năm Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận 26 văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; sau khi nhận được văn bản trả lời của các ngành chức năng, Đoàn đã kịp thời thông báo đến cử tri bằng hình thức gửi công văn đến địa bàn nơi cử tri đề nghị và đăng tải các nội dung trên lên trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Hà Giang để cử tri biết, theo dõi, giám sát.

Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Trong năm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 43 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Hầu hết các đơn thư gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tập trung về lĩnh vực đất đai, Tư pháp, chế độ chính sách, phản ánh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhiều đơn ngoài tỉnh, đơn kéo dài, đơn gửi nhiều lần, gửi nhiều cấp, nhiều ngành... Qua xem xét, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển 06 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, thông báo kết quả trả lời, giải quyết 07 đơn; 36 đơn được lưu tại Đoàn do cùng một nội dung, gửi nhiều lần, chuyển nhiều nơi, nhiều cấp.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát trong năm 2023 và thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đề xuất một số nội dung cụ thể như sau:

(1) Đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sớm tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội từ khi Luật có hiệu lực thi hành đến nay để sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội cụ thể hơn (như: Quy trình, thủ tục giám sát của từng chủ thể có thẩm quyền tiến hành hoạt động giám sát của Quốc hội; phương thức giám sát; trách nhiệm trong phối hợp hoạt động giám sát; quy trình thủ tục xem xét trách nhiệm chính trị và áp dụng biện pháp chế tài đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm hoặc không thực hiện kiến nghị qua giám sát; v.v..).

(2) Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hộivà đại biểu Quốc hội là một bộ phận hoạt động giám sát của Quốc hội. Do vậy, để góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, nhất là Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, đổi mới cơ chế để tăng cường vai trò của ĐBQH.

(3) Để nâng cao hiệu quả của các nội dung giám sát, Quốc hội cần tăng cường đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện tốt các kiến nghị, đề xuất sau giám sát của các Đoàn giám sát, điều chỉnh, xem xét việc đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua của cơ quan, đơn vị.

(4) Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền giám sát, thanh tra, kiểm tra như Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Thanh tra nhà nước tránh tình trạng giám sát, thanh tra, kiểm tra trùng lắp gây phiền hà cho hoạt động của các đơn vị được chọn giám sát.

(5) Đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám sát; quan tâm có chế độ, chính sách thoả đáng đối với đại biểu Quốc hội; xem xét ban hành cơ chế chi cho các chuyên gia đảm bảo thu hút, động viên được người có chuyên môn, am hiểu sâu, rộng lĩnh vực giám sát để Đoàn đại biểu Quốc hộimời tham gia Đoàn giám sát nhằm nâng cao chất lượng giám sát.
Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com