LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 62

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 10403

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 364726

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16701776

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Kết quả sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Thứ bảy - 17/11/2018 12:42
Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã có báo cáo số 511/BC-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018 đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó đã báo cáo về nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới (VPĐP) cấp tỉnh; có 580/644 đơn vị cấp huyện thuộc 63 tỉnh, thành phố đã thành lập VPĐP cấp huyện (đạt 90,06%); 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới ở cấp xã. Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình, cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc được tăng cường trên cơ sở triển khai xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nhất là nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Số lượng xã đạt chuẩn tăng nhanh và chất lượng các tiêu chí cũng từng bước được nâng cao. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn thay đổi theo hướng tích cực, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững.

Đến nay cả nước có 3.542 xã (39,7%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2.010 xã (22,5%) so với cuối năm 2015. Trong 4.719 xã thuộc vùng DTTS&MN (quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg) có 1.052 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 22,29%. Bình quân cả nước đạt 14,33 tiêu chí/xã, tăng 1,37 tiêu chí so với cuối năm 2015, còn 80 xã dưới 5 tiêu chí, trong đó có 03 tỉnh có trên 10 xã chỉ đạt dưới 05 tiêu chí (Điện Biên 24 xã, Quảng Ngãi 14 xã, Cao Bằng 12 xã). Bình quân trong 51 tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt 13,66 tiêu chí/xã; còn 103 xã dưới 5 tiêu chí (trong đó có 97 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135), giảm 10 xã so với cuối năm 2017. Có 55 đơn vị cấp huyện thuộc 28 địa phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tăng 40 đơn vị cấp huyện so với cuối năm 2015. Trong tổng số 2.139 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 mới có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 30% bao gồm 16 tỉnh (Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Điện Biên, Hoà Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Kon Tum, Gia Lai, Sóc Trăng, Đăk Lăk, Trà Vinh), tổng số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của 16 tỉnh là 2.236 xã, trong số này chỉ có 327 xã chiếm tỷ lệ 14,62% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Một số tỉnh có tỷ lệ xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới dưới 10% như Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Quảng Bình, Đắc Nông, Tây Ninh, Bạc Liêu.

Những kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong hơn 2 năm qua, trên cả nước là rất lớn, đã có sự tăng trưởng so với các năm trước, bộ mặt của nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống của đông đảo người dân ở khu vực nông thôn ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề tồn tại, tiến độ và kết quả đạt được các tiêu chí nông thôn mới của vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn thấp hơn mức bình quân chung cả nước, tỷ lệ xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới chỉ bằng 58,2% tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn quốc. Nhiều địa phương tập trung đầu tư cho các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chưa ưu tiên phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn, xã dưới 5 tiêu chí theo hệ số như quy định. Một số tiêu chí cơ bản hiện có tỷ lệ số xã đạt vẫn còn rất thấp, khó đạt được (giao thông, trường học, thu nhập, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều). Khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền của cả nước vẫn còn khá lớn, cụ thể: Đồng bằng sông Hồng đạt 63,33%, Đông Nam Bộ đạt 63,22% thì miền núi phía Bắc đạt 15,53%, Tây Nguyên đạt 22,50%, Đồng bằng sông Cửu Long đạt 29,43%, duyên hải Nam Trung Bộ đạt 30,87%. Trong khi một số địa phương đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để chuyển sang giai đoạn nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì một số địa phương khác có số xã đạt chuẩn rất thấp. Việc thực hiện các tiêu chí ở từng địa phương không đồng đều. Ngoài ra, những yếu tố về khách quan, chủ quan có những tác động không nhỏ như: Tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về tài sản, con người và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, qua đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, thu nhập, hộ nghèo, môi trường. Năng lực của bộ phận cán bộ cơ sở, nhất là ở xã miền núi, vùng sâu, vùng xa đã được cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế nhất là trong khâu tổ chức, triển khai thực hiện. Đội ngũ cán bộ cơ sở không ổn định, thường xuyên thay đổi, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ này ở cấp huyện, cấp xã chưa được quan tâm đúng mức.

Trong thời gian tới, Chính phủ xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững. Phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu của giai đoạn 2016-2020 là có khoảng 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng và bền vững. Chính phủ cũng xác định các nhiệm vụ đó là: Cần phải triển khai hiệu quả các Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đặc thù, Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tập trung ở những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Đối với các xã dưới 10 tiêu chí, tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản theo nội dung của Đề án xây dựng nông thôn mới tại thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững; Ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác triển khai Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020 trên phạm vi cả nước, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng, miền, góp phần tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững; tăng cường thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án thí điểm mô hình bảo vệ môi trường tại các xã khó khăn; tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình theo hướng vườn mẫu - khu dân cư kiểu mẫu; đẩy mạnh xử lý môi trường ở những nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng; nâng cao chất lượng đời sống văn hoá và giữ gìn an ninh trật tự; triển khai Đề án “Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế du lịch”; xây dựng và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới”. 

Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo và nhằm đạt được những mục tiêu, hoàn thành các  nhiệm vụ, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện cần sáng tạo, phù hợp với từng địa phương cụ thể, không dập khuôn máy móc. Đặc biệt là phát huy tối đa nguồn lực của người dân, để người dân thấy được trách nhiệm cũng như tự nguyện tham gia vào chương trình  với vai trò là chủ thể quan trọng nhất./.
 Minh Quang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com